مقاله ترجمه شده درباره استفاده از اندازه مردمک و سرعت ضربان قلب برای استخراج مراحل موثر طی فیزیولوژی عصبی رفتاری – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از اندازه مردمک و سرعت ضربان قلب برای استخراج مراحل موثر طی فیزیولوژی عصبی رفتاری و آزمایش های فیزیولوژی عصبی


عنوان انگلیسی مقاله:

Using pupil size and heart rate to infer affective states during behavioral neurophysiology and neuropsychology experiments


کلمات کلیدی مقاله:

اندازه گیری خودکار، پاپیلومتری، متغیر ضربان قلب، پریمات غیر انسانی، نوروفیزیولوژی رفتاری، عصب شناسی، مواد و روش ها، طراحی تجربی، تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس، تجزیه و تحلیل دامنه زمان، انگیختگی، دولت شناختی، حالت مضر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مغز و اعصاب و سنجش و اندازه گیری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. روش های حیوانات

3. اندازه گیری نفوذ موثر بر اندازه مردمک

1.3 فیزیولوژی

3.2. ضبط ملاحضات

3.3. ملاحظات طراحی تجربی

3.4. مطالعات طولی (Longitudinal)

3.5. اکتساب داده های مردمک چشم و پردازش آن ها

3.6. استاندارد سازی

4. اندازه گیری نفوذ موثر بر ضربان قلب

4.1 فیزیولوژی و طراحی تجربی

4.2. اکتساب داده های نرخ قلب و پردازش

5.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Autonomic outputs controlled by the central nervous system, like neurosecretory and neuroendocrine outputs, are types of motor output that are often overlooked by behavioral neurophys iologists and many other behavioral scientists. Relative to skeletal and oculomotor outputs, which are readily observable, autonomic outputs are largely covert and often occur in the absence of conscious awareness. Because autonomic measures provide information on the internal state of an organism, and can be quantified, they remain valuable tools nearly a century after their initial validation in humans (Larson, 1922). The interpretation of autonomic outputs, however, remains controversial (Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph (Research Council (U.S.))et al., 2003). Inferred internal states and associated behavioral consequences vary among studies and have included veracity (Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph (Research Council (U.S.)) et al., 2003; Granhag et al., 2015), valence (Bliss-Moreau et al., 2013), reward (Satterthwaite et al., 2007; Varazzani et al., 2015), surprise (Lavin et al., 2014), attention (Iriki et al., 1996), vigilance (Kennerley and Wallis, 2009), arousal (Ebitz and Platt, 2015; Bradley et al., 2008), anxiety (Bertrand et al., 2013; Lader, 1983), impulse control and emotional clarity (Williams et al., 2015), and cognitive performance (Zeki Al Hazzouri et al., 2014; Duschek et al., 2009; Beatty, 1982; Marshall et al., 2004). Some of these states have been grouped into the regulation and expression of emotion (Bauer, 1998; Kreibig, 2010; Lang, 1995). Because they provide a window into emotion regulation and expression, autonomic measures have been an important avenue for understanding cognitive and social aspects of special human populations, e.g., older adults (Allard et al., 2010; van der Kooy et al., 2006), individuals with intellectual disabilities (Chaney et al., 1989; Vos et al., 2013), or autism spectrum disorder (Anderson et al., 2006; Erstenyuk et al., 2014; Farzin et al., 2011; Sepeta et al., 2012), psychiatric populations (Graur and Siegle, 2013), and unresponsive (minimally conscious) patients (O’Kelly et al., 2013).

مقدمه
خروجی اتونومیک ( بازدهی اتونومیک یا کارکرد اتونومیک) توسط سیستم عصبی مرکزی کنترل شده، مانند neurosecretory وبازده های غددی عصبی، انواعی از بازده های محرک که اغلب توسط نوروفیزیولوژیست رفتاری و بسیاری دیگر از دانشمندان علوم رفتاری نادیده گرفته می شود. ارتباط بازده های skeletaland oculomotor ، خروجی اتونومیک تا حد زیادی پنهان هستند و اغلب در عدم حضور آگاهی هشیار رخ می دهد. از آنجا که سنجش اتونومیک اطلاعاتی در مورد وضعیت داخلی یک ارگانیسم را فراهم می کند، و می تواند سنجیده شود، ابزاری با ارزش نزدیک به یک قرن پس از اعتبار سنجی اولیه شان در انسان باقی ماند. تفسیر بازده اتونومیک، با این حال، همچنان مورد بحث است. حالتهای درونی استخراج شده و پیامدهای رفتاری مرتبط در مطالعات مختلف متفاوت است و صحت دارد. ظرفیت ، پاداش ، تعجب، توجه، مراقبت، arousal، اضطراب، کنترل تکانه و وضوح عاطفی و عملکرد شناختی. برخی از این حالت ها به تنظیم و بیان احساسات گروه بندی شده است. زیرا آنها یک پنجره به سوی تنظیم احساسات و بیان میسر میسازد، بازده اتونومیک راهی مهم برای درک جنبه های شناختی و اجتماعی جمعیت های خاص انسان، به عنوان مثال، افراد مسن ، افرادی با معلولیت ذهنی، یا اختلال طیف اوتیسم ، جمعیت روانی و بی توجه (با هوشیاری کم) بیماران می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید