مقاله ترجمه شده درباره استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی ها در بازار مبادلات – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی ها در بازار مبادلات ارز در ایران


عنوان انگلیسی مقاله:

Using SWOT analysis and SEM to prioritize strategies in Foreign exchange market in Iran


کلمات کلیدی مقاله:

بازار ارز خارجی، تجزیه و تحلیل SWOT، تحلیل عوامل درجه دو، معیار اطلاعات آکائیک، مدل معادلات ساختاری، روش ANP


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

استراتژی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه تحقیقاتی

3. روش پژوهش

3.1- مدل تحلیل عوامل درجه دو

4 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Recently, due to international prohibition on Iran, foreign exchange market of Iran is facing with a severe crisis. In this situation adopting best strategy is vital for Iran. One of the best ways to select strategy is SWOT analysis. SWOT analysis is a powerful tool to identify strategies by strengths and weaknesses, opportunities and threats. Consequently, it is very important to prioritize strategies for organizations. Thus there are various methods presented for determining the priority of the strategies. This paper offers a new and statistical method that using the structural equations model, creates a second-order factor analysis model for each of the strategies SO, ST, WO and WT and the best model is chosen according to the AIC criterion. Comparing this approach to ANP reveals that ANP method is very complex and time wasting while the mentioned method is very easy and simple.

چکیده

اخیرا، با توجه به ممنوعیت بین المللی در مورد ایران، بازار مبادلات ارز ایران با بحران شدیدی مواجه است. در این وضعیت اتخاذ بهترین استراتژی برای ایران حیاتی است. یکی از بهترین راه ها برای انتخاب استراتژی تجزیه و تحلیل SWOT است. تجزیه و تحلیل SWOT یک ابزار قدرتمند برای شناسایی استراتژی ها توسط نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها می باشد. در نتیجه، اولویت بندی استراتژی ها برای سازمان ها بسیار مهم است. بنابراین روش های مختلفی برای تعیین اولویت استراتژی ها ارائه شده است.

این مقاله روش جدید و آماری پیشنهاد می کند که با استفاده از مدل معادلات ساختاری، یک مدل تحلیل عوامل درجه دو برای هر یک از استراتژی های SO، ST ، WO و WT ایجاد می کند و بهترین مدل را طبق معیار اطلاعات آکائیک انتخاب می کند. مقایسه این نظریه با ANP نشان می دهد که روش ANP بسیار پیچیده و وقت گیر است در حالی که روش ذکر شده بسیار آسان و ساده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید