مقاله ترجمه شده درباره هنگام تاثیر متقابل بازاریابی و نوآوری – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

هنگام تاثیر متقابل بازاریابی و نوآوری: مطالعه موردی شرکت های جهانی


عنوان انگلیسی مقاله:

When marketing and innovation interact: The case of born-global firms


کلمات کلیدی مقاله:

تطبیق پذیری بازاریابی، تولید هوش بازاری، انسجام تیمی، نوآوری، جهانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی بین المللی، بازاریابی، مدیریت کسب و کار، نوآوری تکنولوژی و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- چارچوب مفهومی

1-2 نوآوری و شرکت های ذاتا جهانی

2-2 روش-مطالعه اکتشافی

3-2 یافته ها-مطالعه اکتشافی

3- شکل گیری فرضیه ها

1-3 تولید هوش بازار و شرکت های ذاتا جهانی

2-3 اتبکار و انسجام تیمی

3-3 تطبیق پذیری بازاریابی و نوآوری شرکت های ذاتا جهانی تحت تعدیل محیط

4- روش

1-4 نمونه و جمع آوری داده ها

2-4 اندازه گیری ها

5- یافته ها

6- بحث

7- مفاهیم مدیریتی

8-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Previous research on born-global firms (BGs) has emphasized their strong dependency on establishing a competitive positioning from the early days of their existence. While many researchers emphasized BGs’ innovativeness as a driver of their competitiveness, the capabilities underlying BGs’ innovativeness are still under-researched, specifically, marketing, and innovation-related capabilities. Based on a preliminary stage of in-depth interviews with senior managers, we identified three capabilities, market intelligence generation, marketing adaptability, and team cohesion, that underscore the interaction between innovation and marketing. We then performed a SEM analysis based on data collected from 127 BGs. Our findings indicate that marketing intelligence and team cohesion directly and positively impact BGs’ innovativeness. Marketing adaptability was found to be moderated by environmental conditions— economic development and technological development. When economic development is high, salesforce adaptability enhances BGs’ innovativeness, while product adaptability or communication adaptability decreases BGs’ innovativeness. When technological development is high, product adaptability enhances BGs’ innovativeness, while salesforce adaptability decreases BGs’ innovativeness

چکیده

تحقیقات قبلی درباره شرکت های ذاتا جهانی بر وابستگی شدید خود مبنی بر ایجاد موقعیت رقابتی از روزهای اولیه شکل گیری خود تاکید ورزیده اند. در حالی که محققان بسیاری بر نوآوری شرکت های ذاتا جهانی به عنوان محرک رقابت خود تاکید می کنند، قابلیت های زیربنایی نوآوری شرکت های ذاتا جهانی به ویژه بازاریابی و توانمندی های مربوط به نوآوری هنوز در حال تحقیق و بررسی اند. بر اساس مرحله مقدماتی مصاحبات مفصل با مدیران ارشد، سه نوع توانمندی را شناسایی نمودیم، تولید هوش بازاری، تطبیق پذیری بازاریابی و انسجام تیمی که بر تاثیر متقابل بین نوآوری و بازاریابی تاکید دارد. سپس تحلیل اس.ایی.ام را بر اساس داده های جمع آوری شده از 127 شرکت های ذاتا جهانی انجام دادیم. یافته های ما نشان می دهند که هوش بازاریابی و انسجام تیمی به طور مستقیم و مثبت بر نوآوری شرکت های ذاتا جهانی تاثیر می گذارد. تطبیق پذیری بازاریابی با شرایط محیطی، رشد اقتصادی و توسعه فناوری تعدیل می شوند. هنگامی که توسعه اقتصادی بالا باشد، تطبیق پذیری نیروی فروش نوآوری شرکت های ذاتا جهانی را ارتقا می دهد، در حالی که تطبیق پذیری محصول یا تطبیق پذیری ارتباطات از نوآوری شرکت های ذاتا جهانی می کاهد. هنگامی که رشد فناوری بالا باشد، تطبیق پذیری محصول نوآوری شرکت های ذاتا جهانی را ارتقا می دهد ضمن آنکه تطبیق پذیری نیروی فروش نوآوری شرکت های ذاتا جهانی را کاهش می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید