مقاله ترجمه شده درباره بهینه سازی طرح باد مزرعه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با ارتفاع هاب متفاوت توربین های بادی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بهینه سازی طرح باد مزرعه با استفاده از الگوریتم ژنتیک با ارتفاع هاب متفاوت توربین های بادی


عنوان انگلیسی مقاله:

Wind farm layout optimization using genetic algorithm with different hub height wind turbines


کلمات کلیدی مقاله:

مزرعه بادی، طرح، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی انرژی و مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تبدیل انرژی، انرژی و محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش شناسی

2.1. مدل wake

2.2. الگوریتم ژنتیک

3. پیش آزمون و اعتبارسنجی پارامترهای GA

4. مطالعات موردی با نتایج و بحث

4.1. نخستین مطالعه موردی: سرعت و جهت باد ثابت

4.2. دومین مطالعه موردی: سرعت باد ثابت و جهت های مختلف باد

4.3. سومین مطالعه موردی: سرعت و جهت باد متفاوت

4.3.1. سومین مطالعه موردی با مدل هزینه ساده شده

4.3.2. سومین مطالعه موردی با مدل هزینه جامع

4.4. مزرعه بادی بزرگ با توربین های بادی تجاری

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Layou t optimization is one of the methods to increase wind farm’s utilization rate and power output. Previous researches have revealed that different hub height wind turbines may increase wind farm’s power outpu t. However, few researches focus on optimizing a wind farm’s layout in a two-dimensional area using different hub height wind turbines. In this paper, the authors first investigate the effect of using different hub height wind turbines in a small wind farm on power output. Three different wind conditions are analyzed using nested genetic algorithm, where the results show that power output of the wind farm using different hub height wind turbines will be increased even when the total numbers of wind turbines are same. Differen t cost models are also taken into account in the analysis, and results show that different hub height wind turbines can also improve cost per unit powe r of a wind farm. At last, a large wind farm with commercial wind turbines is analyzed to further examine the benefits of using different hub height wind turbines in more realistic conditions.

چکیده

بهینه سازی طرح یکی از روش های مورد استفاده جهت افزایش میزان کاربرد باد مزرعه و خروجی نیرو است. تحقیقات پیشیین نشان داده اند که ارتفاع هاب متفاوت توربین های بادی ممکن است خروجی نیروی باد مزرعه را افزایش دهد. با این وجود، تحقیقات کمی بر بهینه سازی طرح باد مزرعه از محدوده ی دو بعدی با استفاده از ارتفاع هاب متفاوت توربین های بادی متمرکز بوده اند. در این مقاله، نویسندگان در ابتدا تاثیر استفاده از ارتفاع هاب های متفاوت توربین های بادی در مزرعه بادی کوچک بر خروجی نیرو را مورد بررسی قرار می دهند. سه موقعیت بادی متفاوت با استفاده از الگوریتم ژنتیک تو در تو مورد تحلیل قرار گرفته است که نتایج نشان داد که خروجی نیروی مزرعه بادی با استفاده از هاب متفاوت توربین های بادی حتی زمانی که تعداد کلی توربین های بادی یکسان باشند نیز افزایش خواهد داشت. مدل های هزینه متفاوت نیز در این تحلیل در نظر گرفته شده است و نتایج حاکی از آن است که ارتفاع متفاوت هاب توربین های بادی می توانند هزینه در هر واحد نیروی مزرعه بادی را بهبود بخشند. در آخر، یک مزرعه بادی بزرگ با توربین های بادی تجاری مورد تحلیل قرار گرفته تا مزایای استفاده از ارتفاع هاب متفاوت توربین های بادی در شرایط واقعی تر را بررسی کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید