مقاله ترجمه شده درباره اوزان مشترک درون گروهی در تحلیل پوششی داده ها


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اوزان مشترک درون گروهی در تحلیل پوششی داده ها: تحلیل کارایی نیروگاه برق


عنوان انگلیسی مقاله:

Within-group common weights in DEA: An analysis of power plant efficiency


کلمات کلیدی مقاله:

تحلیل پوششی داده ها، اوزان مشترک، گروه ها، نیروگاه های برق


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تحقیق در عملیات، مدیریت صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و تولید صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- بیان مسئله

3- استخراج اوزان مشترک درون گروهی

3-1 پیش زمینه

3-2 استخراج اوزان مشترک: روش نقطه ایده ال

3-3 الگوریتم دینکل باخ

3-4 جست و جوی با فاصله متوالی

3-5 بهینه جایگزین

4- تحلیل کارایی قدرت واحد

5- 4-1 خروجی ها

6- 4-2 ورودی ها

7- 4-3 تحلیل

8- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Charnes et al. (1978) presented a methodology for evaluating the relative efficiencies of a set of decision-making units (DMUs). This methodology, data envelopment analysis (DEA), has been applied in numerous settings over the past 25 years. These include the analysis of efficiency of bank branches, hospitals, maintenance crews, etc. The appropriate setting to which the DEA model applies is one wherein the DMUs (e.g., bank branches) are assumed to be comparable, yet with each having its own unique circumstances. Specifically, each DMU is permitted to choose, possibly within bounds, its own set of multipliers for its output/ input bundle.

1- مقدمه
کارنز و همکاران(1978) روشی را برای ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های تصمیم گیری ارایه کرده اند. این روش که موسوم به تحلیل پوششی داده ها است در شرایط مختلف در طی 25 سال گذشته به کار برده شده است. این ها شامل تحلیل کارایی شعبات بانکی، بیمارستان ها، خدمه نگهداری می باشند. محیط و شرایط مناسبی که می توان در آن مدل تحلیل پوششی داده ها را به کار برد، شرایطی است که در آن واحد های تصمیم گیری( شعبات بانکی) قابل مقایسه و مشابه بوده و هر کدام دارای ویژگی های منحصر به فرد و خاص خود هستند. به طور ویژه، هر واحد تصمیم گیری در حیطه اختیارات خود مجاز به انتخاب مجموعه ای از ضرایب برای بسته ورودی و خروجی خود می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید