ترجمه مقاله یک مدل سه بعدی برای رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و واکنش پسا-روانگرایی – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

یک مدل سه بعدی برای رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و واکنش پسا-روانگرایی

عنوان انگلیسی مقاله:

A 3D model for earthquake-induced liquefaction triggering and postliquefaction response

کلمات کلیدی مقاله:

روانگرایی، مدل سازی رفتاری، پلاستیسیته، رها سازی، قابلیت تحرک چرخه ای

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 خاک و پی، سازه و زلزله

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1- معرفی
2- فرمول بندی مدل رفتاری
2-1- سطح تسلیم
2-2- منحنی های کاهش مدول (G/Gmax)
2-3- قانون سخت شدن
2-4- قانون جریان
3- پیمایش مدل با پارامترهای مهندسی
4- پاسخ های مدل
4-1- مثال پاسخ مدل در بارگذاری چرخه ای زهکشی نشده
4-2- نرخ تولید فشار اب حفره ای اضافی در بارگذاری زهکشی نشده
4-3- اثار تعداد سیکل های بارگذاری بر رهاسازی روانگرایی
4-4- اثار تنش سربار موثر بر روی رهاسازی روانگرایی (Ks)
4-5- اثار تنش برشی استاتیکی بر رهاسازی روانگرایی (Kα)
5- نتیجه گیری ها
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

A constitutive soil model that was originally developed to model liquefaction and cyclic mobility has been updated to comply with the established guidelines on the dependence of liquefaction triggering to the number of loading cycles, effective overburden stress (Kσ), and static shear stress (Kα). The model has been improved with new flow rules to better capture contraction and dilation in sands and has been implemented as PDMY03 in different computational platforms such as OpenSees finite-element, and FLAC and FLAC3D finite-difference frameworks. This paper presents the new modified framework of analysis and describes a guideline to calibrate the input parameters of the updated model to capture liquefaction triggering and post-liquefaction cyclic mobility and the accumulation of plastic shear strain. Different sets of model input parameters are provided for sands with different relative densities. Model responses are examined under different loading conditions for a single element.

چکیده

یک مدل رفتاری خاک که در برای مدلسازی روانگرایی و قابلیت تحرک چرخه ای(cyclic mobility)، به منظور رعایت دستورالعمل های مقرر بر وابستگی رهاسازی روانگرایی به تعداد چرخه های بارگذاری، تنش سربار موثر (Ks)، تنش برشی استاتیک (Kα) توسعه یافت. این مدل با قوانین جدید روانی به منظور رسیدن به انقباض و انبساط بهتر در ماسه ها بهبود داده شده و بصورت PDMY03 در پلتفرم های محاسباتی متفاوت مانند چارچوب های اجزاء محدود OpenSees و اختلاف محدود FLAC و FLAC3D پیاده سازی شده است. این مقاله چارچوب اصلاح شده ی جدید را برای تجزیه و تحلیل ارائه میدهد و یک دستورالعمل را برای پیمایش پارامترهای ورودی مربوط به مدل به روز شده، به منظور بدست اوردن رهاسازی روانگرایی و قابلیت تحرک چرخه ای پسا-روانگرایی و تجمع کرنش برشی پلاستیک شرح میدهد. تنظیم های متفاوت برای پارامترهای ورودی مدل، به ازای ماسه های با دانسیته ی نسبی متفاوت فراهم میشود. پاسخ های مدل تحت شرایط بارگذاری متفاوت برای یک عضو منفرد ازموده میشوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله