ترجمه مقاله چالش های مهم در رابطه با پذیرش رسانه ی اجتماعی – سال 2016


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

چالش های مهم در رابطه با پذیرش رسانه ی اجتماعی: رویکرد دلفی از هیئت مدیران منابع انسانی کانادایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Critical challenges associated with the adoption of social media: A Delphi of a panel of Canadian human resources managers

کلمات کلیدی مقاله:

رسانه اجتماعی، اتخاذ، منابع انسانی HRM، چالش ها، بررسی دلفی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، اینترنت و شبکه های گسترده، مدیریت اجرایی، مدیریت فناوری اطلاعات

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. زمینه و سابقه
2.1 کارکرد منابع انسانی و فناوری
2.2تعریف رسانه ی اجتماعی
2.3 پلت فرم های رسانه ی اجتماعی و مدیریت منابع انسانی
3. طرح پژوهش
3.1 بررسی دلفی
3.2 ترکیب پانل (هیئت)
3.3 جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل
4. بحث و نتایج
4.2 چالش های مربوط به پلت فرم های رسانه ی اجتماعی
5. نقش ها و محدودیت های پژوهش
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Although still young, social media platforms (SM) have already attracted over a quarter of the world’s population rendering SM very attractive for organizations. SM adoption presents challenges that may prevent organizations from capitalizing on them to improve performance; thus indicating a need to analyze critical challenges, before taking relevant initiatives. This article identifies 13 most critical challenges associated with the adoption of SM. First a framework is derived from a systematic review of challenges associated with the adoption of SM for HR management (HRM) in three major research databases: ABI/INFORM Complete, Business Source Complete and Web of Science. Second the framework is used in a Delphi survey of 28 Canadian human resources (HR) managers. Statistical analysis includes Cohen Kappa, Kendall’s W, Wilcoxon rank test, and cluster analysis. This paper contributes to HRM and Information Systems (IS) research literature on SM adoption in general and provides specific insights to practitioners.

چکیده

اگرچه رسانه اجتماعی هنوز تازه و نوین است، پلت فرم رسانه اجتماعی SM بیش از یک چهارم از جمعیت جهان را به خود جذب کرده است و این امر بیان می کند که SM برای سازمان ها نیز بسیار جذاب بوده است. اتخاذ SM چالش هایی را ارائه می دهد که ممکن است مانع از سرمایه گذاری سازمان ها در این زمینه برای بهبود عملکرد آن ها شود بنابراین، این امر نشان دهنده ی نیاز برای تجزیه و تحلیل چالش های حیاتی و مهم قبل از اتخاذ امور مربوطه است. این مقاله 13 مورد از مهم ترین و حیاتی ترین چالش های مربوط به اتخاذ SM را شناسایی می کند. در ابتدا، چارچوب مورد نظر از مرور و بررسی جامع و سیستماتیک از چالش های مربوط به اتخاذ SM برای مدیریت منابع انسانی HRM در سه پایگاه داده ی پژوهشی بزرگ به دست می آید: پایگاه جامع و کامل ABI/INFORM، منبع کامل و جامع کسب و کار و وب سایت علوم. دوم، چارچوب مورد نظر در بررسی دلفی از 28 مدیر منابع انسانی HR کانادایی مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیل آماری شامل کوهن کاپا، کندال w، آزمون رتبه ای ویلکاکسون و تحلیل خوشه ای است. این مقاله در ادبیات پزوهشی مدیریت منابع انسانی و سیستم های اطلاعاتی IS و به طور کلی در اتخاذ SM نقش دارد و بینش های خاصی را برای افراد حرفه ای و شاغلین فراهم می سازد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله