ترجمه مقاله رفتار ستون های بتن آرمه تکمیل شده دارای پوشش فولادی با اثرات پیش بارگذاری مجدد – سال 2016


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

رفتار ستون های بتن آرمه تکمیل شده دارای پوشش فولادی با اثرات پیش بارگذاری مجدد

عنوان انگلیسی مقاله:

Behaviour of steel-jacket retrofitted RC columns with preload effects

کلمات کلیدی مقاله:

پوشش فولادي، تکمیل شدن ، ستون RC ،فشرده‌سازی، پیش بارگذاری، عنصر فیبر

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 سازه و زلزله

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. برنامه تجربی
2.1 نمونه‌های تست
2.2 تنظیم تست
3. بحث‌ها و نتایج تجربی
3.1 حالت‌های شکست
2.3بارهای اوج و منحنی تغییر شکل بار
3.3. اثر پیش بارگذاری محوری
3.4. توزیع کرنش‌ها
4. مدل‌سازی عددی
4.1 مدل عنصر فیبر با در نظر گرفتن اثر پیش بارگذاری
4.2 مدل‌سازی مواد بتنی
4.2.1 محدود کردن تنش‌ها
4.2.2 تعیین fl1
4.2.3 تعیین fl2
4.2.4 تعیین FCC
4.2.5 تعیین εcc
4.2.6 تعیین fcu و εcu
4.3. مدل‌سازی مواد فولادی
4.4 اعتبار سنجی
5. اثرات پیش بارگذاری
5.1 اثر پیش بارگذاری محوری و لحظه‌ای
5.2 اثرات پیش بارگذاری و پارامترهای دیگر
6. نتیجه‌گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Steel jacketing is an efficient way to retrofit reinforced concrete columns. Previous studies focused on the performance improvement without considering the preloads on the original columns. The preloads might inevitably affect the structural performance of the retrofitted columns. Comprehensive experimental and numerical studies on the behaviour of steel-jacket retrofitted RC columns with preload effects are presented in this paper. Twenty-nine steel jacketing columns with different steel tube thicknesses, axial preloading levels and load eccentricities are tested under concentrically or eccentrically compressive loading.

چکیده

ایجاد پوشش فولادی، راهی مؤثر برای تکمیل ستون‌های بتن‌آرمه است. مطالعات قبلی بر بهبود عملکرد بدون در نظر گرفتن پیش بارگذاری روی ستون‌های اصلی تمرکز داشتند. پیش بارگذاری ممکن است به ناچار بر عملکرد ساختاری ستون‌های تکمیل‌شده تأثیر بگذارد. در این مقاله، مطالعات جامع آزمایشگاهی و عددی در مورد رفتار ستون‌های RC تکمیل‌شده با فولاد جک با اثرات پیش بارگذاری ارائه شده است. همچنین 29 ستون دارای پوشش فولادی با ضخامت لوله‌های فولادی مختلف، سطوح پیش بارگذاری محوری و غیر هادی های بار، تحت بارگذاری فشاری متحرک یا غلطکی تحت آزمایش قرار می گیرند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله