مقاله ترجمه شده درباره PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

PCR دیجیتال قطره چکانی برای تجزیه و تحلیل معمول غذاهای اصلاح شده ژنتیکی (GMO) – یک مقایسه real-time PCR کمی


عنوان انگلیسی مقاله:

Droplet digital PCR for routine analysis of genetically modified foods (GMO) – A comparison with real-time quantitative PCR


کلمات کلیدی مقاله:

غذای اصلاح شده ژنتیکی، DdPCR در مقابل qPCR، مهارکننده های PCR


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و صنایع غذایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، علوم گیاهی و زیست فناوری مواد غذایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- مواد و روش ها

2-1- نمونه ها

2-2- استخراج DNA

2-3- الیگونوکلئوتیدها

2-4- ddPCR

2-4-1- تعیین مقدار GM

2-5- qPCR

2-6- تجزیه و تحلیل داده

2-7- روش های بازدارنده PCR

2-8- بررسی مواد GM مرجع

2-9- تولید غلظت های مختلف از مواد GM

3- نتایج و بحث

3-1- تجزیه و تحلیل ddPCR نمونه های حاوی درصدهای مختلف از مواد گیاهی GM

3-2- تایید محتوای GM چندین ماده مرجع GM

3-3- تاثیر بازدارنده ها بر PCR با استفاده از real-time و پلت فرم های دیجیتال قطره ای

3-4- ddPCR روی پلت فرم دوبلکس

3-5- ddPCR برای تولید غلظت های مختلف GMO

4- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The analysis of genetically modified (GM) foods and feed has seen an increased surge in recent times. While the list of EUapproved GMO foods continues to grow, food and feed analysts are constantly evolving new detection (screening) and control strategies to keep up with the increasing analytical demands. Currently the gold standard in the detection and quantification of GMO events in food and feed is the quantitative real-time polymerase chain reaction (qPCR). Indeed several qPCR assays for GM analysis, with or without quantification, have been published to date (Holst-Jensen, 2009; Koppel, Bucher, Meuwly, € & Moor, 2014; Koppel, Zimmerli, € & Breitenmoser, 2010, European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed (EURL-GMFF). While the majority of these assays are validated and applied as singleplex reactions, an increasing number of multiplex assays, detecting and quantifying simultaneously several GM events, have been described in recent years (Koppel, Velsen, Felderer, € & Bucher, 2012; Park, Kim, & Kim, 2015; Shin et al., 2013; Wang, Teng, Guan, Tian, & Wang, 2015). Although most qPCR approaches generate reasonably good results with acceptable levels of precision, they usually rely on the use of standard curves for the determination of unknown GMO content. With ddPCR on the other hand, GM content can be determined by measuring concomitantly the ratio of transgene relative to reference gene in the sample under investigation without using standard curves, either as two singleplex reactions in the same analytical run or in a combined duplex system.

مقدمه
تجزیه و تحلیل غذاها و خوراک اصلاح شده ژنتیکی (GM) در زمان های اخیر افزایش یافته است. در حالی که فهرستی از غذاهای GMO مورد تایید اتحادیه ی اروپا همچنان رو به رشد است، تحلیلگران غذا و خوراک دائما در حال تحول استراتژی های تشخیصی (غربالگری) و کنترلی برای تحمل تقاضاهای تحلیلی افزایش یافته اند. در حال حاضر، استاندارد طلایی در تشخیص و کمی سازی حوادث GMO در مواد غذایی و خوراک، واکنش زنجیره ای پلیمراز Real-Time کمی (qPCR) است. در واقع، چندین روش qPCR برای تجزیه و تحلیل GM، با یا بدون تعیین کمیت، تا به امروز منتشر شده است (Holst-Jensen, 2009; Koppel, Bucher, Meuwly, & Moor, 2014; Koppel, Zimmerli, & Breitenmoser, 2010, European Union Refer¬ence Laboratory for GM Food and Feed (EURL-GMFF)). در حالی که بسیاری از این آزمایش ها تایید و به عنوان واکنش های singleplex کاربردی شده است، تعداد فزاینده ای از سنجش های مولتی پلکس، در سال های اخیر برای تشخیص و کمی سازی همزمان چندین رویداد GM توصیف شده اند (Koppel, Velsen, Felderer, & Bucher, 2012; Park, Kim, & Kim, 2015; Shin et al., 2013; Wang, Teng, Guan, Tian, & Wang, 2015). اگر چه بیشتر روش های qPCR نتایج خوبی را با سطوح دقت قابل قبول تولید می کند، این روش های برای تعیین محتوای GMO ناشناخته، به استفاده از منحنی های استاندارد وابسته اند. از طرف دیگر با ddPCR، محتوای GM می تواند از طریق اندازه گیری پیوسته ی نسبت ژن تراریخته به ژن مرجع در نمونه مورد بررسی، با استفاده از منحنی های استاندارد، به صورت دو واکنش singleplex در یک اجرای آنالیزی یا در یک سیستم دوپلکس ترکیبی تعیین شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید