ترجمه مقاله نحوه تاثیرگذاری خودشیفتگی مدیر عامل بر رفتارهای مدیریت سوددهی – سال 2020


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

نحوه تاثیرگذاری خودشیفتگی مدیر عامل بر رفتارهای مدیریت سوددهی

عنوان انگلیسی مقاله:

How CEO narcissism affects earnings management behaviors

کلمات کلیدی مقاله:

خودشیفتگی مدیر عامل، آستانه سوددهی، دستکاری در سوددهی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت اجرایی، مدیریت عملکرد، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1.مقدمه
2. بررسی ادبیات
2.1. خودشیفتگی مدیر عامل و آستانه سوددهی
2.2. طرح فرضیات
فرضیه 1: خودشیفتگی مدیر عامل با تمایل برای تحقق آستانه سوددهی ارتباط دارد.
فرضیه ۲: شرکت های با مدیر عامل خودشیفته تر برای تحقق آستانه سوددهی بیشتر از شرکت های با مدیر عامل نه چندان خودشیفته به EM روی می آورند.
3. داده ها و روش ها
3.1. EM واقعی
(1) جریان نقدی عملیاتی
(۲) مخارج اختیاری
(3) EM واقعی از طریق تولید بیش از حد
3.2. آستانه سوددهی
3.3. خودشیفتگی CEO
4.نمایش رفتار منفعت طلبی شخصی مدیریت و شهرت مدیران عامل در تایوان
5. نتایج تجربی
5.1. خودشیفتگی مدیر عامل و سه آستانه سوددهی
5.2. تجزیه و تحلیل های اضافی
5.3. تجزیه و تحلیل حساسیت
6. بحث و نتیجه گیری
بحث درباره یافته ها و نقش آفرینی ها
پیامدهای کاربردی
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This study examined whether chief executive officers’ (CEOs) with narcissistic tendencies are more likely to execute earnings management behavior because of pressure to fulfill earnings thresholds. The results revealed that a CEO who exhibits high narcissism is more likely to be involved in earnings management to compensate for her/his performance. Our findings suggest that CEO narcissism directly influences financial decisions. Considering the earnings thresholds, firms with a more narcissistic CEO experience a regulatory effect on real earnings management behavior. Studies have indicated that CEOs manipulate earnings to satisfy three primary earnings thresholds: prior year’s reported earnings, zero earnings, and analysts’ forecasts. Our empirical results provide further evidence that CEOs engage in earnings management to fulfill positive earnings thresholds and analysts’ forecasts. We infer that CEOs use the abnormal production cost method as an underlying mechanism to increase reported earnings. Our findings help clarify the relationship between CEO personality traits and earnings manipulation to assist investors with decision-making.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی این مساله می پردازد که آیا مدیران ارشد اجرایی (CEO) با گرایشات خودشیفتگی، به دلیل فشار وارده برای تحقق آستانه سوددهی، به احتمال زیاد به رفتار مدیریت سوددهی روی می آورند یا خیر. نتایج آشکار نمود مدیر عامل با خودشیفتگی بالا به احتمال زیاد برای جبران عملکرد خود به مدیریت سوددهی روی می آورد. یافته های ما نشان می دهد که خودشیفتگی مدیر عامل تاثیر مستقیمی بر تصمیمات مالی دارد. با توجه به آستانه سوددهی، شرکت های با مدیر عامل با خودشیفتگی بیشتر، شاهد اثر تنظیمی بر رفتار مدیریت سوددهی واقعی خواهند بود. مطالعات نشان دادند که مدیران عامل برای برآوردن سه آستانه سوددهی اولیه: سوددهی گزارش شدة سال قبل، سوددهی صفر و پیش بینی تحلیلگران، به دستکاری در سوددهی می پردازند. نتایج تجربی ما شواهد دیگری را ارائه می نمایند دال بر اینکه مدیران عامل برای تحقق آستانه سوددهی مثبت و پیش بینی تحلیلگران به مدیریت سوددهی می پردازند. ما استنباط نمودیم که مدیران عامل از روش هزینه تولید غیرعادی به عنوان مکانیزم زیربنایی برای افزایش گزارش سوددهی استفاده می کنند. یافته های ما به تبیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیر عامل و دستکاری در سوددهی به منظور کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران کمک می کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله