ترجمه مقاله رفتارهای لرزه ای سیستم خاک- تونل تاسیسات عمومی – سال 2021


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

رفتارهای لرزه ای سیستم خاک- تونل تاسیسات عمومی: با اتصالات مشترک و بدون آن

عنوان انگلیسی مقاله:

Seismic behaviors of utility tunnel-soil system: With and without joint connections

کلمات کلیدی مقاله:

تونل شهری، اتصالات مشترک، رفتارهای لرزه ای، میز لرزان، آزمایش روی مدل

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 سازه، مدیریت ساخت، زلزله

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. طراحی آزمایش و ابزارآلات دقیق برای مدل
2.1. تجهیزات میز لرزان
2.2. آماده سازی مدل
2.3. برنامه آزمایش
3. تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش و بحث
3.1. پاسخ دینامیکی فشار خاک
3.2. پاسخ شتاب
3.3. پاسخ لنگر خمشی
4. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Seismic responses of utility tunnel-soil system were studied via shaking table model tests with considerations of two kinds of double box utility tunnels: with and without joint connections. These two testing utility tunnel models were made of galvanized iron wire and micro-concrete, and the ground was simulated by the dry standard sand through layered tamping treatment. The utility tunnel-soil system was subjected to horizontal vibration in uniaxial direction perpendicular to the longitudinal direction of tunnel model. Via instrumentations of earth pressure gauges, accelerometers and strain gauges, the earth pressure response, acceleration response and bending moment response were measured. The testing results show that the joint connections in the utility tunnel along the longitudinal direction play an important role in determining the characteristic of earth pressure response and bending moment response, whereas the effect of joint connections on acceleration response is less significant. In addition, the partition wall exhibits the consistent acceleration response with the side-wall of double box utility tunnel model under seismic condition. Based on the testing results, it is suggested that the joint connection should be taken reasonably into consideration during design and construction for engineering practice.

چکیده

پاسخهای لرزه ای سیستم خاک-تونل تاسیسات عمومی از طریق آزمونهای مدل میز لرزان، با در نظر گرفتن دو نوع تونل تاسیسات دو ریتگی، با اتصالات مشترک و بدون آن مورد مطالعه قرار گرفت. این دو مدل تونل آزمایشی، از سیم آهنی گالوانیزه و میکرو بتن ساخته شده بودند و خاک توسط شن و ماسه استاندارد خشک از طریق عملیات کوبیدن لایه ای شبیه سازی شد. سیستم خاک-تونل تاسیسات عمومی تحت ارتعاش افقی در جهت تک محوری عمود بر جهت طولی مدل تونل قرار گرفت. پاسخ فشار خاک، پاسخ شتاب و پاسخ لنگر خشی از طریق ابزارهای دقیقی مانند فشار سنج خاک، شتاب سنج و کرنش سنج اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان می دهد که اتصالات مشترک در تونل تاسیسات عمومی در امتداد جهت طولی، نقش مهمی در تعیین مشخصه پاسخ فشار خاک و پاسخ لنگر خمشی دارند، در حالیکه اثر اتصالات مشترک بر پاسخ شتاب اهمیت کمتری دارد. علاوه بر این، دیوار جداساز، پاسخ شتاب هماهنگ را با دیواره جانبی مدل تونل تاسیسات عمومی دو رینگی، تحت شرایط لرزه ای نشان می دهد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله