ترجمه مقاله مرتبط بودن مدت و کیفیت خواب با خصیصه های هوش هیجانی بیشتر – سال 2022


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

مرتبط بودن مدت و کیفیت خواب با خصیصه های هوش هیجانی بیشتر

عنوان انگلیسی مقاله:

Sleep quality and duration are associated with greater trait emotional intelligence

کلمات کلیدی مقاله:

کیفیت خواب – کمیت خواب – هوش هیجانی

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

روانشناسی – پزشکی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

روانشناسی عمومی – مغز و اعصاب – روان سنجی

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
روش ها
شرکت کنندگان
مفاد و فرایند
تجزیه و تحلیل
نتایج
بحث
منابع و مآخذ


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Objectives: Prior work suggests that short sleep and total sleep deprivation are associated with reduced trait Emotional Intelligence (trait EI) but not reduced ability Emotional Intelligence (ability EI). To expand this knowledge base, we investigated the role of habitual sleep quality on trait and ability EI above and beyond the known effects of recent sleep duration. Methods: A large sample, comprising 477 healthy adults completed the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue; trait EI), and Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Scale (MSCEIT; ability EI).

چکیده

اهداف: پژوهش قبلی نشان داد که خواب کم و بی‌ خوابی با ویژگی هوش هیجانی (trait EI) تقلیل یافته همراه هستند اما توانایی هوش هیجانی (ability EI) را کاهش نمی‌دهند. با هدف بسط این دانش پایه‌ای، ما تاثیر کیفیت خواب روزمره را بالاتر و فراتر از آخرین اثرات شناخته شده مدت خواب بررسی کردیم.
روش ها: یک نمونه بزرگ متشکل از ۴۷۷ فرد بالغ سالم، شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI)، پرسشنامه ویژگی هوش هیجانی (TEIQue; trait EI) و مقیاس genceهوش هیجانی مایر- سالووری- کروسو (MSCEIT; ability EI) را تکمیل کردند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله