ترجمه مقاله شناسایی سناریوهای بدترین حالت کاربر برای آزمایش عملکرد برنامه های وب با استفاده از مدل های بارگذاری زنجیره ای مارکوف – سال 2018

  مشخصات مقاله:     عنوان فارسی مقاله: شناسایی سناریوهای بدترین حالت کاربر برای آزمایش عملکرد برنامه های وب با استفاده از مدل های...