مقاله ترجمه شده درباره روش برگشت پذیر برای نهان نگاری کور پایگاه داده های رابطه بر اساس پروتکل time-stamping – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روش برگشت پذیر برای نهان نگاری کور پایگاه داده های رابطه بر اساس پروتکل time-stamping


عنوان انگلیسی مقاله:

A blind reversible method for watermarking relational databases based on a time-stamping protocol


کلمات کلیدی مقاله:

پایگاه داده ارتباطی، علامت گذاری دیجیتال، حق چاپ، کور، نیرومندی، حملات پایگاه داده، برگشت پذیر، رمزنگاری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. معرفی

2. تحقیقات مرتبط و پیش زمینه های اولیه

1.2. طرح های غیر قابل برگشت قبلی

2.2. طرح های برگشت پذیر قبلی

3.2. پروتکل زمان مهر زنی قبلی برای نهان نگاری دیجیتال

3. روش پیشنهادی نهان نگاری

1.3. پروتکل زمان مهر زنی برای نهان نگاری پایگاه داده رابطه ای

1.1.3. تجزیه و تحلیل امنیت

2.3. فرضیات

3.3. مدل

4.3. حملات مخرب

5.3. نشانه گذاری و پارامترها

6.3. درج علامت

7.3. تشخیص علامت

4. تجزیه و تحلیل پایداری

1.4. احتمال دوجمله ای تجمعی

2.4. تشخیص روابط غیر نهان نگاری

1.2.4. میزان ضربه کاذب

3.4 تشخیص روابط با علامت

1.3.4. نرخ گمشده کاذب

2.3.4. تغییر حملات تاپل

3.3.4. حملات حذف تاپل

4.3.4. حملات درج تاپل

5.3.4. ویژگی حملات

6.3.4. تاپل مرتب سازی جمله

7.3.4. حملات افزایشی

8.3.4. حملات معکوس

5. آزمایش

1.5. Imperceptibility

2.5. بالاسری

3.5. مبادلات

6. نتیجه گیری و آثار آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Digital watermarking technology has been adopted lately as an effective solution to protecting the copyright of digital assets from illicit copying. Reversible watermark, which is also called invertible watermark, or erasable watermark, helps to recover back the original data after the content has been authenticated. Such reversibility is highly desired in some sensitive database applications, e.g. in military and medical data. Permanent distortion is one of the main drawbacks of the entire irreversible relational database watermarking schemes. In this paper, we design an authentication protocol based on an effi- cient time-stamp protocol, and we propose a blind reversible watermarking method that ensures ownership protection in the field of relational database watermarking. Whereas previous techniques have been mainly concerned with introducing permanent errors into the original data, our approach ensures one hundred percent recovery of the original database relation after the owner-specific watermark has been detected and authenticated. In the proposed watermarking method, we utilize a reversible dataembedding technique called prediction-error expansion on integers to achieve reversibility. The detection of the watermark can be completed successfully even when 95% of a watermarked relation tuples are deleted. Our extensive analysis shows that the proposed scheme is robust against various forms of database attacks, including adding, deleting, shuffling or modifying tuples or attributes.

چکیده

فن آوری نهان نگاری دیجیتال به تازگی به عنوان یک راه حل موثر برای حفاظت از کپی رایت از دارایی های دیجیتال از کپی غیر قانونی به تصویب رسید. علامت برگشت پذیر، که آن علامت معکوس نیز نامیده می شود و یا علامت پاک شدنی، به بهبود تماس داده های اصلی پس از محتوای تصدیق شده کمک می کند. چنین برگشتی به شدت در برخی از برنامه های پایگاه داده‌های حساس، به عنوان مثال در داده های نظامی و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. اعوجاج دائمی یکی از مشکلات اصلی کل طرح های پایگاه داده رابطه ای نهان نگاری برگشت ناپذیر است.

در این مقاله، ما یک پروتکل احراز هویت بر اساس پروتکل زمان مهر و موم کارآمد طراحی می‌کنیم، و یک روش نهان نگاری برگشت پذیر کور در تضمین حفاظت مالکیت در زمینه نهان نگاری پایگاه داده رابطه ای را ارائه می کنیم. در حالی که روش های قبلی به طور عمده با معرفی خطاهای دائم به داده های اصلی مربوط می شود، روش ما، تضمین صد در صد بهبود رابطه پایگاه داده اصلی پس از علامت مالک خاص تشخیص داده شده و تصدیق شده است. در روش نهان نگاری پیشنهادی، ما از داده های برگشت پذیر تعبیه شده در روش گسترش به نام پیش بینی خطا در اعداد صحیح برای رسیدن به برگشت استفاده می کنیم. تشخیص علامت را می توان با موفقیت انجام داد، حتی زمانی که 95٪ از تاپل‌های یک رابطه نهان نگاری حذف می شوند. تجزیه و تحلیل گسترده ما نشان می‌دهد که طرح پیشنهادی مقاوم در برابر اشکالات مختلف از حملات پایگاه داده، از جمله اضافه کردن، حذف کردن، ترکیب کردن، اصلاح تاپل یا ویژگی ها است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید