مقاله ترجمه شده درباره کنترل کننده چند عاملی مبتنی بر منطق نامعلوم – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترل کننده چند عاملی مبتنی بر منطق نامعلوم


عنوان انگلیسی مقاله:

A fuzzy logic based multi-agents controller


کلمات کلیدی مقاله:

ABD، ANG، MASS، MASC، منطق فازی، کنترل کننده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، مهندسی کنترل، شبکه های کامپیوتری، اینترنت و شبکه های گسترده، دیتا و سامانه های شبکه ای


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – کاربرد های کنترل کننده منطق نامعلوم

3 – توسعه مدل در منطق نامعلوم

3-1 نامعلوم سازی داده

3-2 فرمت غالب

3-2-1 تابع عضویت

3-2-2 طرح سطح کنترل کننده

4- بازنگری محیط شبیه سازی

4-1 توصیف پارامترهای شبیه سازی

4-2 توسعه مدل MASC

4-3 نتیجه شبیه سازی کنترل کننده

5 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The phenomenal growth and usage of ubiquitous computer network is fueling researches on economic, easy and secured means of connecting to geographically distributed data either in an intranet or on the Internet. The mobile agent technology has been seen as a technology that offers the omnipotent solution to this quest of computer network end-users (Kotz & Gray, 1999). Mobile agents are programs that can autonomously migrate from node to node in a networked environment to perform some computational tasks on behalf of the user. The running code suspends it execution and it is transported to another node or place depending on the destination, where it resume execution from where it stopped. Mobile agents are well known technology which is very effective for implementing complex software and network-centric applications such as e-commerce, telecommunication, Information retrieval systems, process control, etc. The technology offers reduce network latency; encourage optimal bandwidth usage which is be limited by several technical factors. Many end-users (mostly the developing nations’ end-users) still get connected by means of modem, or at most, ADSL over the traditional copper wire

1 – مقدمه
رشد محسوس و استفاده شبکه کامپیوتری فراگیر باعث تسویق محققان در اقتصاد می گردد که ابزار آسان و ایمن متصل شدن به داده های توزیع شده جغرافیایی در شبکه های داخلی یا در اینترنت می باشد . فناوری موبایل همانند فناوری دیده شده است که راه حلی همه گیر برای این جستجو کاربران نهایی شبکه کامپیوتری را ارایه می کند . عوامل موبایل یک سری برنامه هایی هستند که می توانند به طور مستقل از گره ای به گره ای دیگر در محیط شبکه بندی شده حرکت کنند تا تعداد یاز وظایف محاسباتی را از جانب کاربر اجراء نمایند . کد راه اندازی ، اجرای ان را معلق ساخته و بهگره دیگر یا مکان دیگر بسته به مقصد حمل می گردد جایی که اجراء از آن مکانی را از سر می گیرد که متوقف می گردد. عوامل موبایل از جمله فناوری شناخته شده هستند که برای اجرای نرم افزار پیچیده و کاربرد های متمرکز در شبکه نظیر تجارت الکترونیکی ، ارتباطات راه دور ، سیستم های بازیابی اطلاعات ، کنترل فرآیند و غیره بسیار موثر می باشد . فناوری یک شبکه نهفتگی کاهش را نشان می دهد ؛ استفاده پهنای باند بهینه را تشویق می کند که بواسطه چند فاکتور فنی محدود می گردد . تعدادی از کاربران نهایی ( عمدتا کاربران نهایی کشور های در حال توسعه ) از اطریق ابزار مودم یا ADSL بر روی سیم مسی سنتی وصل می گردند .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید