مقاله ترجمه شده درباره روشی برای تخمین نشتی در شبکه های توزیع آب مبتنی بر تحلیل داده جریان ورودی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

روشی برای تخمین نشتی در شبکه های توزیع آب مبتنی بر تحلیل داده جریان ورودی


عنوان انگلیسی مقاله:

A methodology to estimate leakages in water distribution networks based on inlet flow data analysis


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه های توزیع آب، هدر رفت آب، برآورد نشت، به دست آوردن داده ها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران و مهندسی آب


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آب و فاضلاب، مدیریت منابع آب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش

2.1. پیش زمینه

2.2. فرضیات روش

2.3. فرموله کردن روش

3. آزمایشات بر روی WDN آپولین

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Reducing leakages in WDNs has a huge economic impact [1] since it means to reduce the waste of water and energy resources, decrease cost of treatment and pumping, cut third party damages and, ultimately, reduce greenhouse gas emissions. All strategies and “best practices” (e.g. [2]) aimed at controlling and reducing leakages require the preliminary assessment of the current rate of real losses (i.e. leakages) in order to set possible targets for reductions, select effective technical actions (e.g. pressure control strategies and asset renewal/rehabilitation plans) and allocate economic resources. The methodologies to estimate current real losses are usually classified as top-down or bottomup approaches (e.g. [3][4]). In top-down approaches, the measure or estimates of different components of the system water balance are used to derive leakages. For this reason, the reliability of top-down leakage estimate depends on the reliability of water consumption metering/assessment. Accordingly, the top-down leakage estimate usually refers to long analysis periods, depending on the water metering collection mode. Nowadays, data collection might take from hours (e.g., permanent automatic meter reading systems (AMR)), few weeks (e.g. for walk by Off Site Meter Reading (OMR)) or even months when few manual consumption readings per year are carried on. Therefore, top-down approaches are useful for drawing annual water balance but can be hardly useful to detect leakage increase during the year.

1. مقدمه
کاهش نشتی در WDN ها اثرات اقتصادی زیادی دارد زیرا این کار به معنی کاهش هدر رفت آب و منابع انرژی است و هزینه تصفیه و پمپاژ را کاهش می دهد، خسارت شخص ثالث را به حداقل رسانده، و در نهایت از ایجاد و انتشار گاز های گلخانه ای جلوگیری می کند. تمام استراتژی ها و بهترین شیوه های عملکردی با هدف کنترل و کاهش نشتی ها نیاز به ارزیابی اولیه نرخ کنونی هدر رفت واقعی (یعنی نشتی) دارد تا اهداف احتمالی برای کاهش هدر رفت تعیین شوند، اقدامات اثربخش تکنیکی انتخاب شوند (برای مثال، استراتژی های کنترل فشار و برنامه های نوسازی/بازسازی دارایی ها) و منابع مالی برای این اقدامات اختصاص داده شوند. روش های تخمین هدر رفت کنونی واقعی معمولا به رویکرد های بالا-پایین یا پایین-بالا دسته بندی می شوند. در رویکرد های بالا-پایین، اندازه گیری یا تخمین اجزای مختلف تعادل آب سیستم برای برآورد نشتی استفاده می شوند. به این منظور، قابلیت اطمینان نشتی بالا-پایین، بر اساس قابلیت اطمینان اندازه گیری/ارزیابی مصرف آب، تخمین زده می شود. بر این اساس، تخمین نشتی بالا-پایین، معمولا به دوره های تحلیلی بلند مدت رجوع می کند که به نوع مجموعه اندازه گیری آب بستگی دارد. امروزه، جمع آوری داده ممکن است برای ساعت ها ( برای مثال سیستم های قرائت مقیاس اتوماتیک دائمی(AMR) )، هفته های کوتاه ( برای مثال، قرائت مقیاس از راه دور، برای خارج از سایت (OMR)) یا حتی به صورت ماهانه هنگامی که قرائت های مصرف سالانه کمی در هر سال انجام شده باشد، صورت می گیرد. بنابراین، رویکرد های بالا-پایین، معمولا برای تعیین تعادل آب سالانه مفید هستند اما می توانند به شدت برای تعیین میزان افزایش نشتی در طول یال، مفید واقع شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید