مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل اثرات رفتار حرکت مشتریان در فروشگاه های خرده فروشی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل اثرات رفتار حرکت مشتریان در مناطق درونی طبقه فروش در فروشگاه های خرده فروشی برای خرید خود


عنوان انگلیسی مقاله:

An analysis of the effects of customers’ migratory behavior in the inner areas of the sales floor in a retail store on their purchase


کلمات کلیدی مقاله:

تجزیه و تحلیل مسیر خرید، رفتار حرکت، فروشگاه های خرده فروشی، استراتژی های بازاریابی، طبقه فروش، منطقه درونی، درخت تصمیم


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت بازرگانی، بازاریابی و مدیریت منابع انسانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیش زمینه

3. رویکرد ما

3.1. بررسی اجمالی

3.2. داده های آزمون

3.3. روش سنجش

3.4. نتایج

3.5. بررسی

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Price competition and layout optimization have been implemented as marketing strategies in retail stores to increase sales. Further, the analysis of in-store customer behavior has received increasing attention in recent years. For example, there are some studies aiming to investigate how customers’ behaviors affect their purchases by analyzing customers’ shopping path and POS data. Customers’ paths are generally recorded by using Radio Frequency IDentification (RFID), which is a wireless identification system that uses radio wave receivers and IC tags attached to shopping carts. In this study, we divide the sales floor of retail stores into an inner side and an outer side, and focus on the shopping path in the inner side of the sales floor. We examine the difference between a high-volume (HV) and low-volume (LV) customer’s shopping path on the inner side of the sales floor, and utilize this knowledge to investigate how the customer’s behavior affects purchases. Further, we build a decision tree, the explanatory variables of which denote customer behavior on the inner side of the sales floor and the objective variable of which is one of two customer types: HV or LV. With the decision tree, we examined whether we can discern an LV or HV customer path without using their respective purchase amounts. The paper is organized into four sections as follows. Section 2 discusses the background and extant research. Section 3 provides a detailed explanation of our approach and the results of our analyses. Finally, Section 4 summarizes our results.

1. مقدمه
رقابت قیمت و بهینه‌سازی طرح‌ریزی به عنوان استراتژی‌های بازاریابی در فروشگاه های خرده فروشی برای افزایش فروش اجرا می شوند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل رفتار مشتری در داخل فروشگاه، توجه فزاینده ای را در سال های اخیر به خود معطوف کرده است. به عنوان مثال، برخی از مطالعات توسط تجزیه و تحلیل مسیر خرید مشتریان و داده های POS، با هدف بررسی این مورد وجود دارند که چگونه رفتارهای مشتریان، خریدهای آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مسیرهای مشتریان به طور کلی با استفاده از شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) ثبت می شود که یک سیستم شناسایی بی سیم است که از گیرنده های امواج رادیویی و برچسب های IC متصل به چرخ دستی های خرید استفاده می نماید. در این مطالعه، ما طبقه فروش فروشگاه های خرده فروش را به سمت درونی و بیرونی تقسیم می نماییم و بر روی مسیر خرید در سمت داخلی طبقه فروش تمرکز می‌کنیم. ما تفاوت بین مسیر خرید مشتری با حجم بالای خرید (HV) و با حجم کم خرید (LV) را در سمت داخلی طبقه فروش بررسی می‌نماییم و از این دانش برای بررسی این مورد استفاده می‌کنیم که چگونه رفتار مشتری روی خریدها تاثیر می گذارد؟ علاوه بر این، ما یک درخت تصمیم گیری، متغیرهای توضیحی که دلالت بر رفتار مشتری در سمت داخلی طبقه فروش دارد و متغیر هدف که مرتبط با یکی از دو نوع مشتری است را می‌سازیم: HV یا LV. با استفاده درخت تصمیم، بررسی می‌نماییم که آیا ما می‌توانیم مسیر مشتری LV یا HV را بدون استفاده از مقادیر خرید مربوط به آنها متمایز نماییم یا خیر. این مقاله به چهار بخش به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 پس زمینه و پژوهش های موجود را مورد بحث قرار می دهد. بخش 3، شرح مختصری از روش ما و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ما را فراهم می کند. در نهایت، بخش 4 نتایج را به طور خلاصه نموده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید