مقاله ترجمه شده درباره مطالعه بهینه سازی میراگر های ویسکوز بین ساختمان های مجاور – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه بهینه سازی میراگر های ویسکوز بین ساختمان های مجاور


عنوان انگلیسی مقاله:

An optimization study for viscous dampers between adjacent buildings


کلمات کلیدی مقاله:

ساختمان های کناری، ضربه سازه ای، میراگر ویسکوز، رفتار لرزه ای، بهینه سازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت ساخت و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- رابطه سازی

2-1- میراگر های ویسکوز

2-2- مدل تحلیلی ضربه

2-3- روابط حرکت ساختمان های متصل با میراگر های ویسکوز

2-4- روش بهینه سازی ظرفیت و موقعیت میراگر ویسکوز

3- بحث و نتایج

3-1- تغییرات فرکانس طبیعی نیروی ضربه و نسبت میرایی مکمل

3-2- بهینه سازی نصب میراگر های ویسکوز

4- نتیجه گیری


قسمتی از ترجمه مقاله:

1- مقدمه
ساختمان ها در شهرهای بزرگ معمولا به دلیل کمبود زمین در مناطق پرجمعیت مانند مراکز شهر، نزدیک به یکدیگر ساخته می شوند. فواصل لرزه ای به کار رفته در آیین نامه های طراحی لرزه ای به ساختمان های همسایه و اعضای سازه ای آن ها اجازه می دهد که حین زلزله بدون برخورد به هم متحمل جابجایی شوند. با این حال، کمبود فاصله بین ساختمان ها در حرکات زمین می تواند منجر به ضربه سازه ای و به آسیب جدی و یا خرابی ساختمان شود (همانطور که در زلزله های قبلی مانند زلزله 1985 مکزیکو سیتی و 1989 لوما پریتا تجربه شد) [1-4]. دلیل اصلی ضربه سازه ای در اثر زلزله به علت خواص دینامیکی متفاوت خارج از فاز رفتاری ساختمان های مجاور می باشد. برای غلبه بر این مشکل، راه حل های متعددی در عمل بکار برده شده و همچنین در تحقیقات مربوطه پیشنهاد شده است. ارتباط ساختمان با ابزار های اتصالی رایج ترین روش جلوگیری از ضربه محسوب می شود. ژو و همکاران [5] میراگر سیال ویسکوز را میان ساختمان های کناری با طبقات مختلف به کار بردند. تحلیل هایی در زمینه فرکانس و زمان برای نمایش بازدهی میراگر ها انجام شد. باساکارارائو و جانگید [6] برای کاهش پاسخ های لرزه ای ساختمان های کناری از میراگر های اصطکاکی استفاده نمودند. رحیم [7] از جذب کننده لرزه لاستیکی برای جلوگیری از ضربه استفاده نمود. یانگ و همکاران [8] یک مطالعه آزمایشگاهی لرزه ای بر روی ساختمان های کناری با میراگر های سیالی انجام دادند. باسیلی و دی آنجلیس [9] کنترل بهینه پسیو سازه های کناری که با ابزار هیسترزیس غیر خطی مدل بوک- ون بهم متصل شده بودند را در اثر تحریک لرزه ای یک صدای چند بسامدی فیلتر شده و گائوسی با متوسط صفر مورد مطالعه قرار دادند. کیم و همکاران [10] سیستم های با یک درجه آزادی (SDOF) که با میراگر های ویسکو الاستیک در محل درز لرزه ای به هم متصل بودند را در شرایط صدای چند بسامدی و تحریک لرزه ای تحلیل نمودند تا کاهش پاسخ لرزه ای سازه را مشاهده کنند. آن ها همچنین به تحلیل دینامیکی قاب های صلب 5 و 25 طبقه متصل شده به قاب های مهار شده مبادرت ورزیدند. کاندمیر- مازنوگلو و مازنوگلو [11] یک روش ساده بهینه سازی میراگر های ویسکوز برای تعیین ظرفیت و موقعیت میراگر های ویسکوز خطی بین ساختمان های کناری را ابداع نمودند. همچنین آن ها مطالعات پارامتریکی بر ساختمان های با طبقات برابر که به هم با میراگر های ویسکوز متصل شده بودند، انجام دادند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید