مقاله ترجمه شده درباره بروزرسانی بحث آب بندی محفظه روغن یاتاقان هواپیما – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بروزرسانی بحث آب بندی محفظه روغن یاتاقان هواپیما


عنوان انگلیسی مقاله:

An update on aircraft oil bearing chamber sealing


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی جامدات و طراحی کاربردی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

مقررات صدور گواهینامه هواپیما، استانداردها و راهنماها

آب بندی روغن-دانش مستند

تحقیق

نتیجه گیری

دیگر ابتکارات اخیر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Aircraft certification regulations, standards and guidance There are a variety of airworthiness certification standards, regulations and associated guidance material related to the requirement for clean ventilation air at both the airframe and engine/ APU level. For example ‘major’ airframe failure conditions must be remote under the EU standard (CS 25.1309) and not expected to occur more than 1 × 10-5/flight hour under the Acceptable Means of Compliance (AMC). ‘Major’ failures under the AMC include impaired crew efficiency or physical discom fort for the pilots and physical distress to others, as shown in Figure 1. Such failures are not expected to occur in each aeroplane, but may occur several times during the total life of a number of aircraft of type. CS 25.831 requires that the crew compartments have enough fresh air for the crew to perform their duties without undue discomfort or fatigue, and that air is free of harmful or hazardous concentrations of gasses or vapours.

مقررات صدور گواهینامه هواپیما، استانداردها و راهنماها
انواع مختلفی از گواهی های استاندارد، مقررات و مواد راهنمای مرتبط با آن ها در ارتباط با الزامات برای داشتن تهویه هوای پاک در هر دو سطح هواپیما و موتور/واحد قدرت کمکی وجود دارند.
برای مثال شرایط نارسایی “بزرگ” هواپیما باید تحت استاندارد اتحادیه اروپا باشد (CS 25.1309) و انتظار نمی رود این شرایط بیش از 10-5 بر ساعت پرواز تحت شرایط قابل قبول (ACM) اتفاق بیفتد.
نارسایی های “بزرگ” تحت ACM شامل کاهش کارایی خدمه یا ناراحتی فیزیکی برای خلبانان و پریشانی جسمی برای دیگران، همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، می شود. انتظار نمی رود که این نارسایی ها در هر هواپیمایی رخ دهد اما ممکن است چندین مرتبه در طول عمر کل تعدادی از هواپیماهای نوعی ایجاد شود.
CS 25.831 مستلزم آن است که بخش خدمه هوای کافی تازه برای انجام وظایف خود را بدون ناراحتی یا خستگی ناخواسته داشته باشند و این هوا از غلظت های مضر یا خطرناک گازها یا بخارات عاری باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید