مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی پایداری زنجیره تامین توسط شبکه دوطرفه مرزی DEA – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی پایداری زنجیره تامین توسط شبکه دوطرفه مرزی DEA: یک رویکرد داده ای بزرگ


عنوان انگلیسی مقاله:

Assessing sustainability of supply chains by double frontier network DEA: A big data approach


کلمات کلیدی مقاله:

 مدیریت زنجیره تامین پایدار(SSCM)، داده های عظیم، تحلیل پوششی داده های شبکه (NDEA)، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، مرز دوطرفه، خروجی های نامطلوب


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین، بهینه سازی سیستم ها و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مروری بر ادبیات پیشینه

2.1. مدل DEA و NDEA

2.2. مدیریت زنجیره تامین پایدار

2.3. خروجی های نامطلوب و DEA

2.4. نقش داده های عظیم در زنجیره تامین

3. مدل پیشنهادی

3.1. امتیاز کارآمدی خوش بینانه

3.2. امتیاز کارآمدی خوش بینانه

3.3. کارآمدی کلی

4. مطالعه موردی

5. مفاهیم مدیرانه

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

For the first time, in this paper, we incorporate NDEA and double frontier DEA models. Our proposed model can measure the optimistic and pessimistic efficiency scores of SSCM. Objective of this paper is to evaluate optimistic and pessimistic efficiencies using DEA in presence of undesirable outputs. Contributions of this paper are as follows: • For the first time, we combine NDEA and double frontier DEA models. • For the first time, we assess sustainability of supply chains by our new NDEA and double frontier DEA models. • We deal with undesirable outputs. • We rank DMUs by our developed model. • A case study is given.

 

برای نخستین بار در این مقاله، مدل های NDEA و مرز DEA دوطرفه را ادغام می کنیم. مدل پیشنهادی می تواند امتیازات کارآمدی خوش بینانه و بدبینانه SSCM را اندازه گیری کند. هدف این مقاله ارزیابی کارآمدی خوش بینانه و بدبینانه را با استفاده از DEA در حضور خروجی های نامطلوب ارزیابی می کند. سهم این مقاله به ادبیات به شرح زیر است:
• برای نخستین بار مدل های NDEA و DEA مرز دو طرفه را ادغام کرده ایم.
• برای نخستین بار پایداری زنجیره های تامین را با NDEA جدید و DEA مرز متعدد ارزیابی می کنیم.
• با خروجی های نامطلوب سر و کار داریم.
• DMU را با استفاده از مدل توسعه یافته مان رتبه بندی می کنیم.
• یک مطالعه موردی ارائه شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید