مقاله ترجمه شده درباره گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری: یک بررسی مروری


عنوان انگلیسی مقاله:

Pervaporative desulfurization of gasoline: A review


کلمات کلیدی مقاله:

گوگرد، گازوئیل، سولفوریزاسیون، رنگ آمیزی، غشاء


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی شیمی و شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه و مهندسی فرآیند


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش گوگردزدایی

2.1 گوگردزدایی توسط روش آلکیل دار کردن

2.2 گوگردزدایی از طریق استخراج

2.3 گوگردزدایی اکسایشی

2.4. بیو گوگردزدایی

2.5. گوگردزدایی با مایعات یونی

2.6 گوگردزدایی با جذب واکنشی

2.7 گوگردزدایی توسط فرآیند تراوش تبخیری

3. روند تراوش تبخیری

3.1 اساس تراوش تبخیری

3.2 ویژگی های پیش تبخیر

4. نظریه پارامتر حلالیت برای انتخاب غشاء

5. تغییرات مواد غشایی

6. عوامل موثر بر عملکرد غشاء

6.1 دمای عملیاتی

6.2 محتوای خوراک گوگرد

6.3 فشار نفوذی

6.4 سرعت جریان خوراک

7. اظهارات و چشم اندازها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Desulfurization methods

2.1. Desulfurization by alkylation

The catalytic alkylation reaction is based on increasing the molecular weight and the boiling point of the organosulfur compounds. This is done through alkylation reaction with olefins present in the feed, using acidic catalysts. Once the boiling temperature of the organosulfur species are shifted to a higher value, the alkylated heavy organosulfur species can be removed from gasoline by distillation. British Petroleum developed this process under the name olefinic alkylation of thiophenic compounds [7]. It can be handled under relatively mild conditions, with a minimal loss of octane number and without any hydrogen consumption. The desulfurization efficiency can be enhanced by increasing the alkylating agent/sulfur ratio [8–10]. The performance of this process is influenced by side reactions such as olefin polymerization and alkylation of aromatic hydrocarbons. In addition, the challenge of adopting olefinic alkylation of thiophenic compounds is the risk of corrosion and the toxicity produced by alkylation agents, which must be addressed before commercializing this process. Another disadvantage is the decrease in olefin concentration due to its reaction with the alkylating agents.

2. روش گوگردزدایی
2.1 گوگردزدایی توسط روش آلکیل دار کردن
واکنش آلکیل دار کردن کاتالیزوری بر مبنای افزایش وزن مولکولی و نقطه جوش ترکیبات ارگانو سولفور است. این کار از طریق واکنش آلکیلاسیون الفین موجود در خوراک با استفاده از کاتالیزورهای اسیدی انجام می شود. هنگامی که دمای جوش گونه های ارگانوسولفور به مقدار بالایی جابه جا می شود، گونه های ارگانو سولفور سنگین آلکیله را می توان از بنزین از طریق تقطیر حذف کرد. نفت انگلیس این فرایند را تحت نام آلکیل دار کردن الفینی از ترکیبات تيوفني توسعه داد. این می تواند تحت شرایط نسبتا خفیف با حداقل کاهش عدد اکتان و بدون مصرف هیدروژن مورد استفاده قرار گیرد. بازده گوگردزدایی را می توان با افزایش نسبت عامل آلکیل دا کننده/ گوگرد افزایش داد. عملکرد این فرایند تحت تاثیر واکنش های جانبی مانند پلیمریزاسیون الفین و آلکیله کردن هیدروکربن های آرماتیک قرار می گیرد. علاوه بر این، چالش پذیرش آلکالیزاسیون الفینی ترکیبات تیوفنی خطر خوردگی و سمیت تولید شده توسط عوامل آلکیلاسیون را دارد که باید قبل از تجاری سازی این روند مورد توجه قرار گیرد. یکی دیگر از ضعف ها کاهش غلظت اولفین است که به علت واکنش آن با عوامل آلکیل دار کنده می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید