ترجمه مقاله برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو (MIMO) در ارتباطات بی سیم – سال 2022


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

برآورد افست فرکانس حامل برای سیستم FDMA تک حامل مایمو (MIMO) در ارتباطات بی سیم

عنوان انگلیسی مقاله:

Carrier frequency offset estimation for MIMO single-carrier FDMA system in wireless communication

کلمات کلیدی مقاله:

توالی CAZAC – کد Barker – جبرانسازی افست فرکانسی – MIMO SC-FDMA

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

فناوری اطلاعات و ارتباطات – مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 کاربردهای ICT – مهندسی الکترونیک – شبکه های مخابراتی – مخابرات سیار

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه
1- مقدمه
2- شکل گیری توالی CABZAR
3- مدل سیستم MIMO SC-FDMA
4- تحلیل نرخ خطای بیت (BER)
5- پیچیدگی محاسباتی
6- شبیه سازی و نتایج
7- نتیجه گیری
توضیح تعارض منافع
مراجع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Abstract Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) systems and Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access (SC-FDMA) are so susceptible to carrier frequency offset (CFO) between transceivers. In this paper, a novel sequence called CAZBAR is proposed. The proposed CAZBAR sequence is based on constant amplitude zero autocorrelation (CAZAC) sequence and barker code. CAZBAR sequence shows better autocorrelation with higher peak at zero shift without ripples, which facilitates estimating carrier frequency offset in communication systems compared to other compensation methods in terms of mean square error (MSE). By applying CAZBAR sequence in MIMO SC-FDMA system 2  2 and 44, the bit error rate (BER) performance has improved significantly. At a BER=102 , a SNR reduction of 11 dB is achieved for 2  2 system and 7 dB reduction for 4  4 system compared to other sequences. Which improves the performance of the whole system MIMO SC-FDMA. The CAZBAR sequence can be applied in 5G techniques, MIMO-OFDM, and MIMO SC-FDMA systems.

چکیده

سیستمهای مالتی پلکس حوزه فرکانس متعامد MIMO (چند ورودی- چند خروجی) و دسترسی چندگانه با تقسیم فرکانس متعامد تک کاناله (SC-FDMA) بسیار مستعد وقوع افست فرکانسی حامل (CFO) بین فرستنده و گیرنده هستند. در این مقاله، یک توالی جدید کهCAZBAR نامیده می شود ارائه شده است. CAZBAR پیشنهادی براساس توالی تصحیح اتوماتیک دامنه صفر ثابت (CAZAC) و توالی محدودمی باشد. توالی CAZBAR خود همبستگی بهتری با نقاط پیک بالاتر در نقطه شیفت صفر بدون موج نشان می دهد که تخمین افست فرکانس حامل در سیستمهای ارتباطی در مقایسه با سایر روشهای جبرانسازی بر حسب ریشه میانگین مربعی (MSE) تسهیل می کند. با استفاده توالی CAZBAR در سیستم 2*2 و 4*4 MIMO SC-FDMA، نرخ بیت خطا (BER) به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در BER= 〖10〗^(-2) ، کاهش SNR به میزان 11dB و در سیستم 2×2 و به میزان 7dB در سیستم 4×4 در مقایسه با دیگر توالیها قابل دستیابی می باشد که باعث بهبود کل سیستم MIMO SC-FDMA خواهد شد. توالی CAZBAR می تواند در روشهای 5G در روشهای MIMO-ODFM و MIMO-SC-FDMA نیز اعمال شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله