ترجمه مقاله هورمون بازدارنده پوست اندازی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

هورمون بازدارنده پوست اندازی: روش جدید برای کشف و طراحی محرک های رشد در سخت پوستان؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Moult inhibiting hormone: a new approach to the discovery and design of growth promoters in crustaceans?

کلمات کلیدی مقاله:

مهارکننده رقابتی – سخت پوستان اکدی استروئید – محرک رشد – هورمون مهارکننده پوست اندازی – عضو Y

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی – مهندسی منابع طبیعی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم جانوری – علوم سلولی و مولکولی – ژنتیک – آبزی پروری

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
هورمون مهارکننده پوست اندازی: عضو برجسته ای از خانواده هورمون پلی تروپیک
گیرنده بودن برای هورمون مهارکننده پوست اندازی
گیرنده ی گوانیلیل سیکلاز: تنظیم کننده ای برای عملکردهای فیزیولوژیکی در سخت پوستان
توپولوژی: گوانیلیل سیکلاز به عنوان گیرنده ای برای MIH
تکامل مهارکنندگان رقابتی MIH: یک استراتژی جدید برای تسریع رشد
ایجاد ویژگی  فارماکوفوری مبتنی بر لیگاند و غربالگری در شرایط  in silico
مشاهدات آینده
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Several chemicals have been tested as growth promoters in aquaculture but they cannot be endorsed for commercial processes due to their residual effects in the body of prawns, lobsters and crabs. The concern over environmental hazard, human health and food safety have led to a search for alternative growth promoters significantly to improve the growth of crustaceans with no such effects. Neurohormones, regulatory signalling molecules of crustaceans that coordinate multiple developmental and physiological processes, are major determinants underlying phenotypic integration. Competitive inhibitors for the moult inhibiting hormone receptor are expected to have a direct growth promoting effect on crustaceans by direct involvement in interference with the receptor in the Y-organ, which can cause a surge the production of ecdysteroids. Competitive inhibitors therefore can be regarded as growth promoters in crustacean fishery in addition to various other benefits. This review emphasizes the manifold effects of moult inhibiting hormone, a most versatile animal hormone, with an emphasis on the target sites and competitive inhibition.

چکیده

چندین ماده شیمیایی به عنوان محرک های رشد در سخت پوستان مورد آزمایش قرار گرفته اند؛ ولی به علت اثرات باقی‌مانده در بدن میگوها، خرچنگ دریایی و خرچنگ نمی توان آنها را تایید کرد. نگرانی ناشی از خطرات زیست محیطی، سلامت انسان و امنیت غذایی باعث شده تا تحقیقی در مورد محرک های رشد جایگزین برای بهبود قابل توجه رشد سخت پوستان بدون چنین اثراتی انجام شود. هورمون های عصبی، مولکول های سیگنالینگ تنظیمی سخت پوستان هماهنگ با فرآیندهای تکاملی و فیزیولوژیکی، عوامل عمده زمینه ساز ادغام فنوتیپی هستند. انتظار می رود که مهارکنندگان رقابتی برای گیرنده هورمون مهارکننده پوست اندازی از طریق دخالت مستقیم در تداخل با گیرنده در عضو-Y اثر مستقیمی بر تحریک رشد سخت پوستان دارند که می تواند باعث افزایش تولید اکدی استروئیدها شود. بنابراین مهارکنندگان رقابتی می توانند علاوه بر انواع مزایای متنوع دیگر به عنوان محرک های رشد در سخت پوستان شیلات در نظر گرفته شوند. این مقاله ی مروری بر اثرات متعدد هورمون مهارکنندگی پوست اندازی که یک هورمون حیوانی چند عملکردی است تاکید می کند و بر جایگاه های هدف و مهار رقابتی آن را برجسته می کند.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید