ترجمه مقاله حفاظت از شی در سیستم های توزیع شده (توزیعی) – سال 2013


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

حفاظت از شی در سیستم های توزیع شده (توزیعی)

عنوان انگلیسی مقاله:

Object protection in distributed systems

کلمات کلیدی مقاله:

حق دسترسی، سیستم توزیع شده، حوزه ، شی، حفاظت، رمزنگاری کلید متقارن

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شبکه های کامپیوتری، معماری سیستم های کامپیوتری و مهندسی الکترونیک

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. مدل حفاظت
2-1 حوزه ها و اشاره گرهای شی
3. سیستم حفاظت
3-1 جداول حفاظت
3-2 ابتکارات حفاظت
4. بحث و ارتباط با کار قبلی
4-1 قابلیت ها و قابلیت های پسورد
4-3 نیازهای ذخیره سازی
4-4 هزینه های شبکه
4-5 هزینه های رمزنگاری
4-6 اشاره گرهای رمزنگاری
5. ملاحظات نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

With reference to a distributed system consisting of nodes connected by a local area network, we consider a salient aspect of the protection problem, the representation of access permissions and protection domains. We present a model of a protection system supporting typed objects. Possession of an access permission for a given object is certified by possession of an object pointer including the specification of a set of access rights. We associate an encryption key with each object and a password with each domain. Object pointers are stored in memory in a ciphertext form obtained by using the object key and including the value of the domain password. Each process is executed in a domain and can take advantage of a given object pointer only if this object pointer was encrypted by including the password of this domain. A set of protection primitives makes it possible to use object pointers for object reference and to control the movements of the objects across the network. The resulting protection environment is evaluated from a number of salient viewpoints, including ease of access right distribution and revocation, interprocess interaction and cooperation, protection against fraudulent actions of access right manipulation and stealing, storage overhead, and network traffic.

چکیده

با توجه به این که یک سیستم توزیعی شامل نودهای متصل توسط یک شبکه محلی منطقه ای  (LAN) است، ما جنبه نمایان مساله حفاظت یعنی ارائه مجوزهای دسترسی  و حوزه های حفاظت  را در نظر می گیریم. ما مدل حفاظت از سیستم را ارائه می کیم که از انواع اشیا پشتیبانی می کند. در اختیار داشتن مجوز دسترسی به یک شی داده شده با در اختیار داشتن یک اشاره گر شی  گواهی می شود که شامل مشخصه مجموعه ای حقوق دسترسی است. ما یک کلید رمزنگاری را با یکدیگر و یک پسورد را با هر حوزه مرتبط می کنیم. اشاره گرهای شی به شکل رمز به دست آمده با استفاده از کلید شی در حافظه ذخیره می شوند و شامل مقدار پسورد حوزه است. هر فرآیند در یک حوزه توسعه داده می شود و می تواند از مزیت یک اشاره گر شی داده شده است استفاده کند، اگر و تنها اگر این اشاره گر شی با در نظر گرفتن پسورد این حوزه رمزنگاری شده باشد. مجموعه ای از ابتکارات حفاظتی استفاده از اشاره گرهای شی را برای ارجاع به شی و کنترل حرکات اشیا در سرتاسر شبکه امکان پذیر می سازد. محیط حفاظتی حاصل براساس تعدادی دیدگاه برجسته شامل سادگی توزیع حق دسترسی و لغو، تعامل متقابل و همکاری، حفاظت در برابر اقدامات جعلی دستگاری حق دسترسی، سربار ذخیره سازی و ترافیک شبکه مورد ارزیابی قرار می گیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله