مقاله ترجمه شده درباره درآمد جامع، یک بعد جدید در سنجش و گزارش عملکرد – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

درآمد جامع، یک بعد جدید در سنجش و گزارش عملکرد


عنوان انگلیسی مقاله:

Comprehensive income, a new dimension in performance measurement and reporting


کلمات کلیدی مقاله:

درامد جامع، درامد خالص، IFRS، اهمیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. عملکرد بسته به گرایشات کاربران گزارشات مالی، به طور متفاوتی ارزیابی میشود

3. اهمیت درامد جامع

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper addresses the comprehensive income in terms of the concept of calculation, reporting, relevance, its relationship to the net income. Study methodology is based on critical analysis of literature and the empirical researches regarding comprehensive income and its consequences on financial reporting. The findings confirm that both net income and comprehensive income are useful in measuring the performance of a company. This paper can be a useful material for other future studies on deepening the concept of comprehensive income.

چکیده

این مقاله درامد جامع را بر حسب مفهوم محاسبه، گزارش دهی، اهمیت، ارتباطش با درامد خالص بررسی میکند. روش تحقیق بر مبنای ادبیات تحلیل انتقادی  و تحقیقات تجربی در مورد درآمد جامع و پیامدهای آن در گزارشگری مالی استوار است.  یافته ها موید این است که هم درامد خالص و هم درامد جامع ، در سنجش عملکرد یک شرکت مفید هستند. این مقاله میتواند یک منبع مفید برای مطالعات آینده دیگر در زمینه تعمیق مفهوم درامد جامع باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید