مقاله ترجمه شده درباره طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

طراحی و توسعه سیستم های جریان کار لجستیک برای مدیریت تقاضا با شناسایی فرکانس رادیویی


عنوان انگلیسی مقاله:

Design and development of logistics workflow systems for demand management with RFID


کلمات کلیدی مقاله:

جریان کار لجستیک، RFID، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم انتشار به عقب، مدیریت زنجیره تقاضا، مدیریت زنجیره تامین


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع، برق و کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوش مصنوعی، شبکه های مخابراتی، لجستیک و زنجیره تامین و بهینه سازی سیستم ها


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – مطالعات مرتبط

3- متدولوژی پیشنهادی

3-1 جمع کردن داده با شناسایی فرکانس رادیویی

3-2 OLAP برای تحلیل داده

3-3 مکانیزم مبتنی بر قاعده برای دسته بندی محصول

3-4 شبکه عصبی مصنوعی برای تشخیص الگوی تقاضا

4 – مورد شایان تقلید

4-1 ردیابی حجم فروش ها و آیتم های حرکت کند با تجهیزات شناسایی فرکانس رادیویی

4-2 برطرف کردن خطای خواندن شناسایی فرکانس رادیویی

4-3 انجام بخش بندی بازار با OLAP

4-4 شناسایی آیتم A با منطق مبتنی بر قانون

4-5 آموزش داده از الگوی تقاضا

4-6 پایش شبکه عصبی مصنوعی برای همگرایی

4-7 تست شبکه عصبی نهایی

4-8 دسته بندی الگوی تقاضا

4-9 بیان صریح راهبرد کالاگیری

5 – نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The logistics and supply chain environment is characterized by aggressive global competition, rapidly changing technologies and increasingly complex markets, all of which have prompted the development of information systems to facilitate the exchange and update of relevant data transactions. In general, decisions are made by logistics services providers, normally based on personal experience and knowledge. However, recent reviews on logistics systems indicate that inadequate attention has been given related to the development of a logistics workflow system which can respond rapidly to outside changes in an effective manner (Goutsos & Karacapilidis, 2004; Liu, Zhang, & Hu, 2005). With advert of RFID technology, information of moving objects can be obtained in a quick manner and easier way. Identification of demand pattern, market trend, and customer behaviour requires real time information and formulation of replenishment strategy needs both explicit and implicit knowledge. Since knowledge is captured by human experts and the turnover of the experienced staff may lead to loss of valuable corporate asset. This research aims to develop a responsive logistics workflow system featured with a combination of emerging technologies for capturing update information and deploying relevant knowledge, thus facilitating effective demand management (Lee, Lau, & Ho, 2005).

1 – مقدمه
محیط لجستیک و زنجیره تامین از طریق رقابت جهانی سلطه جو با فناوری های در حال تغییر سریع و بازار های در حال پپیچده شدن شناخته می شود که همگی آنها توسعه سیستم های اطلاع رسانی را برای تسهیل مبادله و به روز رسانی تراکنش های داده مربوطه تهییج کرده اند . بطور کلی ، تصمیمات توسط تهیه کنندگان خدمات لجستیک اتخاذ می گردند و معمولا مبتنی بر تجربه و دانش شخصی می باشند . بنابراین ، بازنگری های جدید در مورد سیستم های لجستیک مشخص می کنند که توجه ناکافی در رابطه با توسعه سیستم جریان کاری لجستیک ارایه شده بود که می تواند به سرعت با تغییرات بیرونی در وضعیت موثر پاسخ دهد . اطلاعات اشیاء متحرک را با توجه به فناوری شناسایی فرکانس رادیویی می توان در وضعیت سریع و روشی ساده تر کسب نمود . شناسایی الگوی تقاضا ، روند بازار و رفتار مشتری به اطلاعات همزمان و تدوین نیاز های استراتژی بازپرسازی دانش ضمنی و صریح نیاز دارد . چون دانش توسط کارشناسان انسانی کسب می گردد و جابجا شدن پرسنل بارتجربه ممکن است به از دست دادن دارایی ارزشمند شرکت منجر می گردد . این تحقیق در نظر دارد تا سیستم جریان کار لجستیک پاسخگو را توسعه دهد که با ترکیبی از فناوری های در حال ظهور برای گرفتن اطلاعات بهروز و بکارگیری دانش مربوطه نمایان گردیدند از اینرو مدیریت تقاضا موثر را تسهیل می سازد .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید