ترجمه مقاله طراحی مدارهای منطقی آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی مبتنی بر یک مدل جایگزین – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

طراحی مدارهای منطقی آتوماتای سلولی نقطه کوانتومی مبتنی بر یک مدل جایگزین

عنوان انگلیسی مقاله:

Designing ternary quantum-dot cellular automata logic circuits based upon an alternative model

کلمات کلیدی مقاله:

افزاینده، رمزگشا، معکوس کننده، QCA، کاهنده، سه گانه

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدارهای مجتمع الکترونیک، مهندسی الکترونیک و سیستم های الکترونیک دیجیتال

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. پس زمینه QCA دوگانه و سه گانه
3. طرح منطق سه گانه مطرح شده
4. گیت های سه گانه ساده پیشنهادی
5. مدارهای سه گانه پیشنهادی
6. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Three-valued logic is recently being considered in the field of multi-valued logic due to its competitive advantages over binary logic for development of state-of-the-art digital systems. Despite several advances in this area, a comprehensive model that could have a profound impact on the trend of such a newfound system has so far not been proposed. Therefore, this study is an attempt to design basic ternary Quantum-dot Cellular Automata logic gates and various combinational ternary circuits like adders by use of our proposed model. To verify the design circuits, proposed ternary logic circuits are simulated by newly designed TQCAsim software while to scrutinize the effectiveness of simulation method, some prior proposed conventional gates have also been simulated. Moreover, effective factors such as area, energy consumption, fault tolerant and cost are investigated in the proposed circuits. The results show that, in addition to proper characterization, designed circuits are conveniently applicable for digital systems.

چکیده

در حال حاضر در زمینه منطق چند گانه از منطق سه گانه به دلیل داشتن مزایای رقابتی نسبت به منطق دو گانه، در توسعه پیشرفته ترین سیستم های دیجیتال استفاده می شود. با وجود پیشرفت های حاصل شده در این حوزه، هنوز مدلی جامع که بتواند تاثیری عمیق بر روند چنین سیستم تازه تاسیسی داشته باشد ارائه نشده است. از این رو، در این مقاله سعی داریم با استفاده از مدل پیشنهادیمان به طراحی گیت های منطقی ماشین های خودکار سلولی کوانتومی-نقطه ای سه گانه ساده و مدارهای ترکیبی مانند افزایشگر ها بپردازیم. به منظور تایید مدارهای طراحی، مدارهای منطقی سه گانه را با استفاده از نرم افزار جدید TQCAsim شبیه سازی کردیم، تا بتوانیم بهره وری روش شبیه سازی را بدقت بررسی کنیم، همچنین برخی از گیت های مرسوم پیشین نیز شبیه سازی شدند. بعلاوه، عوامل موثری مانند، حوزه، مصرف انرژی، خطاپذیری، و هزینه نیز در مدارهای ارائه شده بررسی شدند. نتایج نشانگر این هستند که علاوه بر تعیین مشخصات، مدارهای طراحی شده نیز به آسانی در سیستم های دیجیتال قابل اجرا هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله