مقاله ترجمه شده درباره EATS: زمان بندی وظایف آگاه از انرژی در سیستم های محاسباتی ابری – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

EATS: زمان بندی وظایف آگاه از انرژی در سیستم های محاسباتی ابری


عنوان انگلیسی مقاله:

EATS: Energy-Aware Tasks Scheduling in Cloud Computing Systems


کلمات کلیدی مقاله:

محاسبات سبز، کارآیی انرژی، مدیریت انرژی، زمان بندی، محاسبات ابری، عملکرد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 رایانش ابری و معماری سیستم های کامپیوتری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 مقدمه

2 مدل سیستم EATS

3 مدل زمان بندی برنامه ریزی غیرخطی

4 زمینه و آثار مرتبط

5 تحلیل عملکرد

5-1 محیط آزمایشی

5-2 آزمایشات

5-3 تحلیل نتایج آزمایشی

6 نتیجه گیری و آثار آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Cloud computing1,2,3 is an emerging technology for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. It is composed of three service models: Cloud Software as a Service (SaaS), Cloud Platform as a Service (PaaS), and Infrastructure as a Service (IaaS). The Cloud SaaS provides the users with applications that they can run and get results. The Cloud PaaS provides the users with the possibility to deploy applications onto the cloud. The Cloud IaaS provides the users with the capability to provision processing, storage, and networks for running their applications. The services run in a data center on a set of clusters that are managed by the Cloud Computing environment. The Cloud computing is promising for high performance computing4,5 of many scientific and engineering applications; for instance for the purpose of Big Data processing. Both performance and quality of services are essential. Many researchers were aiming at increasing the performance of applications by selecting adequate resources without paying attention to energy consumption. However, the energy consumption of the data center is equally a crucial issue for the both the entity hosting the data center as the corresponding bill increases in cost, and for the environment. For instance, Data centers in European Union are estimated to be about 1% in 2005 (including cooling) and it is estimated that it has reached 2.8% in the US. They are estimated to use 3% of the total electricity production in Europe, hence responsible for the same percentage of CO2 emission6.

1 مقدمه
محاسبات ابری یک تکنولوژی نوظهور برای دسترسی شبکه ای راحت، همه‌جایی و عندالمطالبه به مجموعه ای از منابع محاسباتی قابل تنظیم است (مثل شبکه¬ها، سرورها، ذخیره سازی، برنامه ها و خدمات) که می توانند با تلاش مدیریت حداقلی یا فعل‌وانفعال ارائه دهندۀ سرویس منتشر و آزاد گردند. ترکیبی از سه مدل است: رایانش ابری نرم افزار به عنوان یک سرویس (SaaS)، رایانش ابری پلتفرم به عنوان یک سرویس (PaaS) و زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS). ابر SaaS برای کاربر برنامه هایی را فراهم می کند که می توانند راه اندازی شوند و به نتیجه برسند. ابر PaaS برای کاربر امکانی را فراهم می کند تا بتواند برنامه ها را درون ابر گسترش دهد. ابر IaaS برای کاربر قابلیت پردازش، ذخیره سازی و تهیه شبکه هایی را ایجاد می کند که برای راه اندازی برنامه های آنها است. این سرویس در مرکز داده و روی مجموعه ای از خوشه ها راه اندازی می شود که توسط محیط محاسباتی ابری مدیریت می شوند. محاسبات ابری برای عملکرد محاسباتی بالا در بسیاری از برنامه های علمی و مهندسی امیدبخش است؛ مثلاً برای هدف پردازش داده های بزرگ. عملکرد و کیفیت سرویس ها مهم هستند. بسیاری از محققان می خواستند عملکرد برنامه ها را با انتخاب منابع کافی بدون توجه به مصرف انرژی افزایش دهند. با این حال، مصرف انرژی از مرکز داده موضوعی مهم برای ماهیت میزبانی مرکز داده مانند صورتحساب افزایش در هزینه، و برای محیط است. به عنوان نمونه مراکز داده در اتحادیه اروپا در سال 2005 حدود 1% برآورد شدند (شامل خنک کننده) در میزان آن در ایالات متحده حدود 8/2% تخمین زده شد. برآورد شد که آنها 3% از مجموع کلی تولید برق در اروپا را مصرف می کنند، از این رو، به همان میزان نیز مسئول انتشار CO2 هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید