مقاله ترجمه شده درباره ترانزیستورهای اثر میدانی بر اساس حامل های بار پروتونی – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ترانزیستورهای اثر میدانی بر اساس حامل های بار پروتونی


عنوان انگلیسی مقاله:

Field effect transistor based on protons as charge carriers


کلمات کلیدی مقاله:

نانوسیالیت، انتقال الکترون، ترانزیستور اثر میدانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستمهای قدرت، مهندسی الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.نظریه تئوری انتقال یون در نانوکانال¬های محدود شده

3. طراحی و ساخت

4. خصوصیات دستگاه و اندازه گیری ها

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The accurate mechanism of proton transport in water remains unclear, despite decades of extensive research. Proton ions are very specific: they exist in electrolytes only in the form of hydronium ions, associated with clusters of water molecules. Owing to the specific “hopping mechanism” of transport [1] protons have abnormally high mobility compared to similar cations like Li+ , Na+ or K+ . A better knowledge of proton transport would have a profound importance for the understanding of biological processes, but also for various man-made devices, such as sensors, batteries and particularly fuel cells [2]. Furthermore, it has been reported that the proton transport in uninterrupted 1-D water chains (water nanowires) is ensured through fast transport of charge defects rather than through the transport of protons themselves [3].

مقدمه
مکانیسم واقعی انتقال پروتون در آب، علی رغم چند دهه تحقیقات گسترده، هنوز مشخص نیست. یون های پروتونی بسیار خاص هستند: آنها در الکترولیت ها تنها در غالب یون های هیدرونیوم، همراه با خوشه هایی از مولکول های آب، وجود دارند. با وجود “مکانیسم بسیار فعال” خاصشان در انتقال، پروتون ها در مقایسه با کاتبون هاب مشابهی چون Li+، Na+ یا K+، پویایی بسیار بالای غیرمعمولی دارد. دانش بهتر ار انتقال پروتونی اهمیت ژرفی در فهم فرایند بیولوژیکی خواهد داشت، اما برای بسیاری تجهیزات ساخت بشر مثل سنسورها، باتری ها و به خصوص سلول های سوختی(پیل سوختی) نیز مهم است.علاوه براین، گزارش شده است که انتقال پروتونی در زنجیره های یک بعدی مداوم آب (نانوسیم های آبی) از طریق انتقال سریع بار نسبت به انتقال خودبخودی پروتون ها، تضمین شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید