مقاله ترجمه شده درباره مدل تحلیل المان محدود برای چرخش مدور رو به جلو در مرکز مقاومت چرخ – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل تحلیل المان محدود برای چرخش مدور رو به جلو در مرکز مقاومت چرخ


عنوان انگلیسی مقاله:

Finite element analysis model of rotary forging for assembling wheel hub bearing assembly


کلمات کلیدی مقاله:

مقاومت مرکز، روش المان محدود، حوزه تحلیل نسبی، صفحه متقارن


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی جامدات و طراحی کاربردی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2- مدل تحلیل FE برای تراکم مقاومت در مرکز چرخ

3.نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In the past the wheel hub bearing assembly was assembled by incredible method which was much dependent on the manual experience. Thus the tolerance changed from situation to situation. It has passed quite long time since rotary forging approach was used to fabricate the wheel hub bearing assembly. The shaft clinching technology was developed to meet the requirement of customers on light weight and improved wheel bearing performance (Toda et al., 2001). The rotary forging approach needs quite much assembly time compared to a kind of simple forging approach. However, rotary forging requires relatively small forming load with the result that precision assembly can be achieved. Of course, due to quite large assembly time of the rotary forging approach, a direct forging method has been studied but failed because of difficulty in controlling the preload within the required accuracy and frequent fracture of the hub bearing unit (Shim et al., 2012) An assembly process of the wheel hub bearing assembly is affected by many factors, especially including die geometry, feed rate, initial shape of material and metallurgical state of material, which are much correlated with each other. Thus a systematic approach to determine the factors and to reveal their relationship is needed. The important factors from standpoint of process design engineers include plastic deformation history of the hub, some information about the possibility of ductile fracture occurrence at the end of the hub, and the pushing force on the hub bearing unit, which are complicatedly coupled with each other. Of course, metal forming simulation technology may be appropriate to satisfy the need of the process design engineers.

1. مقدمه
در گذشته ،تراکم قدرت در مرکز چرخ با استفاده از روشی بیان می شدند که بستگی زیادی به تجارب دستی داشت. بنابراین ، مقاومت از یک موقعیت تا موقعیت دیگر متغیر می باشد. فناوری سفت کردن محور برای تامین نیازهای مشتری در پرتو وزن وافزایش عملکرد مقاومت مطرح شده است. روش چرخش رو به جلو نیازمند زمان تراکم بیشتر در مقایسه با نوع روش دقت سنجی است. البته ، با توجه به زمان تراکم زیاد، روش چرخش رو به جلو بررسی شده است اما این روش به علت دشواری در کنترل کشش مورد نیاز دقت و فرکانس بالا موفق نبوده است.
یک فرایند تراکم برای مقاومت مرکز چرخ و مخصوصا برای هندسه و سرعت تغذیه و شکل اولیه مواد و حالت متالوزیکی مواد مطرح شده است که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین ،یک روش منظم برای تعیین عوامل تاثیرگذار بر این رابطه مورد نیاز است.عوامل مهم از چشم انداز مهندسان طراحی در برگیرنده سابقه تغییرات ارتجاع پذیر مرکز و نیروی فشار در واحد چرخش می باشد که در ترکیب با هم ماهیت پیچیده پیدا می کنند.البته ، فناوری شبیه سازی فلزات شکل دهنده می تواند برای تامین نیاز مهندسان طراحی مناسب باشد.


دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید