مقاله ترجمه شده درباره ژن های ترمیم DNA انسانی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ژن های ترمیم DNA انسانی، 2005


عنوان انگلیسی مقاله:

Human DNA repair genes, 2005


کلمات کلیدی مقاله:

DNA، ترمیم برش بازی، ترمیم برش نوکلئوتیدی، ژن ترمیم DNA، ژن های پاسخ دهنده به آسیب DNA، چنگال های همانندسازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ژنتیک، ژنتیک پزشکی و ایمنی شناسی پزشکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

پیشگفتار

1- مقدمه

2- ترمیم برش بازی (BER)

3. ترمیم معکوس مستقیم آسیب DNA

4. ترمیم برش نوکلئوتیدی (NER)

5. نوترکیبی همولوگ

6. اتصال انتهاهای غیر همولوگ (NHEJ)

7- DNA پلیمرازها

8- آنمی فانکونی

9. ساختار کروماتین

10- سایر ژن‌های پاسخ‌دهنده به آسیب DNA

11. ویرایش و پردازش نوکلئازها

12. سایر ژن‌هایی که شبیه ژن‌های ترمیم DNA هستند

13. از قلم افتادگی‌ها و حذف‌ها در این نسخه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Prologue

In 1993, the authors had the privilege of hosting Dr. Philip Hanawalt, together with his scientific colleague and spouse Dr. Graciela Spivak, for an extended visit to the UK. Many of us working at the Clare Hall Laboratories at the time took advantage of the opportunity to benefit from Phil Hanawalt’s broad perspective of the DNA repair field, his wide interest in many ongoing projects, and his generous willingness to provide advice and comments. Although, his visit was technically a sabbatical, he stayed in daily contact with his laboratory and many other pressing duties in the USA, and was also able to visit many colleagues in Europe. In recognition of his pioneering work and his contribution towards the training of many European scientists, Phil Hanawalt was elected in 2002 as an Associate Member of the European Molecular Biology Organization.

پیشگفتار
در سال 1993، نویسندگان برای یک ملاقات طولانی‌مدت در انگلستان، دارای امتیاز میزبانی دکتر فیلیپ هاناوالت همراه با همکار علمی او و همسر دکتر گراسیلا اسپیواک، بودند. بسیاری از ما که در آزمایشگاه‌های Clare Hall کار می‌کنیم؛ از فرصت ایجاد شده توسط چشم‌انداز وسیع فیلیپ هاناوالت در زمینه ترمیم DNA، علاقه فراوان او به بسیاری از پروژه‌های در حال انجام و تمایلات سخاوتمندانه او برای ارائه مشاوره‌ها و نظرات استفاده کردیم. اگرچه، ملاقات با او از نظر فنی در روز یکشنبه امکان‌پذیر بود؛ در ایالات متحده آمریکا او هر روز در آزمایشگاه حضور داشت و وظایف مبرم خود را انجام می‌داد و همچنین می‌توانست بسیاری از همکاران خود را در اروپا ملاقات کند. به منظور پی بردن به کارهای پیشرو او و سهم او در آموزش بسیاری از دانشمندان اروپایی، فیلیپ هاناوالت در سال 2002 به عنوان عضو وابسته به سازمان زیست‌شناسی مولکولی اروپا انتخاب شد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید