مقاله ترجمه شده درباره ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت محور – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ادغام اثر کربن با محدودیت های هزینه‌ فعالیت-محور در تصمیمات پروژه‌ زیرساخت حمل و نقل عمومی پایدار


عنوان انگلیسی مقاله:

Incorporating Carbon Footprint with Activity-Based Costing Constraints into Sustainable Public Transport Infrastructure Project Decisions


کلمات کلیدی مقاله:

ابتکارات مدیریت زیست محیطی، پروژه‌ زیرساخت حمل و نقل عمومی پایداری، MCDM (تصمیم گیری چندمعیاری)، هزینه‌ فعالیت-محور (ABC)، اثر کربن، برنامه نویسی هدف صفر-یک (ZOGP)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست و عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آلودگی هوا، آلودگی محیط زیست، عمران محیط زیست و برنامه ریزی حمل و نقل


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشگفتار

2. مرور نوشتجات

2.1. زیرساخت حمل و نقل عمومی پایدار

2.2. معیارهای ارزیابی زیرساخت حمل و نقل عمومی

2.2.1. حمل و نقل پایدار (ST)

2.2.2. توسعه‌ی اجتماعی (SD)

2.2.3. امکان‌پذیری مالی (FF)

2.2.4. اثرات زیست محیطی (EI)

2.3. ارزیابی هزینه‌ی زیرساخت حمل و نقل عمومی: هزینه‌بندی فعالیت-محور (ABC)

2.4. ارزیابی اثر کربن برای زیرساخت حمل و نقل

3. متدلوژی رویکرد ادغام شده

3.1. آزمایشگاه ارزیابی و آزمایش تصمیم‌گیری

3.2. روال فرایند شبکه‌ی تحلیلی (ANP)

3.3. برنامه‌نویسی هدف صفر-یک (ZOGP)

4. یک مثال تجربی برای کاربرد انتخاب پروژه‌ی حمل و نقل عمومی پایدار

4.1. پروژه‌های زیرساخت حمل و نقل عمومی پایدار: گزینه‌ها

4.2. کاربرد روش ادغام شده: تجزیه و تحلیل پنج-مرحله‌ای

4.2.1. گام 1: ارزیابی روابط در میان چشم‌اندازها و معیارها با DEMATEL

4.2.2. گام 2: وزن اولویت پروژه‌های ارزیابی ایجاد شده توسط ANP

4.2.3. گام 3: هزینه‌های مستقیم و تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم طبق ABC برای زیرساخت حمل و نقل عمومی پایدار

4.2.4. گام 4: محاسبات اثر کربن برای پروژه‌ی حمل و نقل پایدار

4.2.5. گام 5: یک پورتفولیوی بهینه برای پروژه‌ی زیرساخت حمل و نقل عمومی پایدار با استفاده از مدل برنامه‌نویسی صفر-یک

5.بحث

6. نتیجه‌گیری‌ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In recent decades, global warming and climate change in general have gained increasing public attention. The industrial activities relevant to social economic development, including irrigated and rain fed agriculture, population growth, limited water resources (Valipour, 2012a; Valipour, 2012b; Valipour, 2015a; Valipour, 2015b) etc., have negatively influenced the quality of human life and impacted the environment. According to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), CO2 in greenhouse gases (GHGs) has increased as a result of human activities, such as the use of fossil fuels in transportation, manufacturing industries, and the way we heat and cool our buildings. In particular, the transport sector accounts for 27% of the total energy use of 6.7 GtCO2 direct emissions in 2010, with baseline CO2 emissions projected to almost double by 2050 (IPCC, 2014).

1. پیشگفتار
در سال‌های اخیر، تغییرات آب و هوا و گرمای جهانی به طور کلی توجه عمومی را افزایش داده است. فعالیت‌های صنعتی مربوط به توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی، شامل کشاورزی تغذیه شده توسط آبیاری و باران، رشد جمعیت، منابع آب محدود، و غیره دارای تاثیر منفی روی کیفیت زندگی انسان و محیط بوده‌اند. طبق پنجمین گزارش ارزیابی پانل بین-دولتی در زمینه‌ی تغییرات آب و هوایی (IPCC)، CO2 در گازهای گلخانه‌ای به عنوان نتیجه‌ای از فعالیت‌های انسان مانند استفاده از سوخت‌های فسیلی در حمل و نقل صنایع تولیدی، و روشی که ما ساختمان‌های خود را گرم و خنک می‌کنیم افزایش یافته است. علی‌الخصوص، بخش حمل و نقل، 27 درصد کل استفاده‌ی انرژی انتشارات مستقیم 6.7 GtCO2 در سال 2010 را تشکیل می‌دهد، با انتشارات خط پایه‌ی CO2 تقریبا دوبرابر شده تا سال 2050 (ICCP، 2014).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید