مقاله ترجمه شده درباره بهبود طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با الگوریتم تکامل تفاضلی هیبریدی و تبرید شبیه سازی شده – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بهبود طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی هیبریدی و تبرید شبیه سازی شده (DESA)


عنوان انگلیسی مقاله:

Lifetime Improvement in Wireless Sensor Networks using Hybrid Differential Evolution and Simulated Annealing (DESA)


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم، تکامل دیفرانسیل،LEACH، هماهنگی جستجو، جستجوی هماهنگی اصلاح شده، DESA


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق و فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، شبکه های مخابراتی، سامانه های شبکه ای و شبکه های کامپیوتری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1 – مقدمه

2 – کار های مرتبط

2-1 تکامل تفاضلی

2-2 تبرید شبیه سازی شده

3- مدل سیستم

4- الگوریتم تکامل تفاضلی پیشنهادی و تبرید شبیه سازی شده (DESA)

4-1 راه اندازی آغازی بردار های جمعیت با استفاده از روش نقطه متقابل

4-2 پارامتر های کنترل خود تطبیقی

4-3 جهش

4-4 تنزیل

4-5 انتخاب

4-6 تابع شایستگی

4-7 توزیع سرخوشه

5- نتایج شبیه سازی و بحث و تبادل نظر

6- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Related works

There are number of clustering protocols proposed in the literature [7]. Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) has been the most well-known algorithms that forms nodes based on received signal strength and random probabilistic distribution. LEACH is used in WSN for minimization of energy dissipation [9]. It is a cluster based protocol which elects cluster heads on a round basis. The protocol works in two phases namely set up and steady state phase. It starts with the set up phase where the cluster heads are chosen followed by the steady state phase where the data are transmitted. LEACH is a stochastic protocol which makes use of a probability p. Here, r represents the round, G is the set of all the nodes that are eligible to become cluster heads and p is the probability that each of the nodes will become the cluster heads. For each sensor node a random number in the range [0, 1] is chosen. If the number is lesser than the threshold, T, the node is chosen as the cluster head.

2 – کار های مرتبط
چندین پروتکل خوشه بندی وجود دارند که در ادبیات تحقیق پیشنهاد شده اند ]7[ . سلسله مراتب خوشه بندی تطبیقی کم انرژی (LEACH) از جمله مشهور ترین الگوریتم ها بوده است که گره ها را براساس استقامت سیگنال دریافتی و توزیع احتمالی تصادفی شکل می دهد . LEACH در شبکه حسگر بی سیسم برای حداقل سازی پخش انرژی استفاده می گردد ] 9[ . ان یک پروتکل مبتنی بر خوشه می باشد که سرخوشه ها را به صورت تصادفی انتخاب می کند . پروتکل در دو فاز یعنی فاز راه اندازی و فاز وضعیت ثابت کار می کند . پروتکل با فاز راه اندازی شروع می شود جایی که سرخوشه ها در پی فاز وضعیت ثابت که در آنجا داده های انتقال می یابند ، انتخاب می شوند . LEACH یک پروتکل تصادفی است که از احتمال P استفاده می کند . در اینجا r معروف دور ، G مجموعه کل گره ها که مستعد هستند تا سرخوشه شوند و P احتمالی است که هر یک از گره ها به سرخوشه ها تبدیل خواهند شد . یک عدد تصادفی در دامنه ] 0 ، 1[ برای هر گره حسگر انتخاب شده است . اگر عدد کمتر از آستانه T باشد ، گره همانند سرخوشه انتخاب می شود .


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید