مقاله ترجمه شده درباره ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی: یک مطالعه در کشور سنگاپور بر روی وظایف، مهارت ها و ویژگی های ارتباطات


عنوان انگلیسی مقاله:

Making entry-level accountants better communicators: A Singapore-based study of communication tasks, skills, and attributes


کلمات کلیدی مقاله:

وظایف ارتباطی، مهارت ها، ویژگی ها، دیدگاه شاغلین، شکاف مهم و عملکرد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری و علوم تربیتی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت آموزشی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش های تحقیق

2.1 توسعه لیست های TSA

2.2 تکرار وظایف ارتباطاتی، اهمیت مهارت های ارتباطیELA ها، اهمیت ویژگی های ارتباطی و توانایی ارتباطی ELA های سنگاپور

2.2.1 تحقیق

3. نتایج

3.1 تکرار وظایف

3.2 اهمیت ویژگی های خاص

3.3 اهمیت ویژگی های خاص

4. مباحث

5. جمع بندی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Prior research reports that entry-level accountants (ELAs) lack appropriate levels of communication skills, and to-date, there are still gaps in our understanding of communication tasks frequently performed by ELAs, skills needed to fulfill these tasks, and attributes of written and oral communication that are critical to communicating effectively in the accounting field. This study attempts to fill some of the gaps by first amalgamating extant research to develop more comprehensive inventories of communication tasks, skills, and attributes (TSA) that would be critical for ELAs. Next, 59 practitioners (who have supervised ELAs) of accounting firms (both Big-4 and local firms) and members of the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) based in Singapore responded to our pilot survey to rate the frequency of communication tasks performed by ELAs, the importance of the identified communication skills and attributes, and the ELAs’ communication skills and performance. Findings on importance ratings and importance– performance gaps provide useful insights to accounting/business/ communication educators and researchers, higher education institutions, accounting students, and accounting practitioners in Singapore to better understand the current communication needs and/or deficiencies of the accounting profession. Future research opportunities, including the need to extend this study to other geographical areas using larger sample sizes, are discussed.

چکیده

تحقیقات قبلی گزارش میدهد که حسابرسی در سطح ورودی ( ELA ها) سطح مناسبی از مهارت های ارتباطی، و به روز بودن را ندارند و هنوز خلا هایی در درک ما نسبت به وظایف ارتباطی که به صورت مکرر توسط ELA ها اجرا میشود، وجود دارد و هنوز مهارت هایی وجود دارد تا این وظایف انجام شود و ویژگی هایی در ارتباطات نوشتاری و گفتاری نیاز دارد که از نظر ارتباطات در زمینه های حسابداری از نظر کارایی و کیفیت مورد نقد هستند. این مطالعه تلاش دارد تا بعضی از این خلا ها را با ادغام تحقیقات خارجی پر کنند تا بتواند ابتکار های جامعی از وظایف ارتباطاتی، مهارت ها و ویژگی ها ( TSA) را توسعه دهند که برای ELA ها بسیار ضروری میباشد. سپس، 59 عامل ( کسانی که سرپرستی ELA ها را بر عهده داشته اند) از شرکت های حسابرسی ( هم 4 شرکت بزرگ و هم شرکت های محلی) و اعضای سازمان اجاره شده ی حسابرس های مدیریت ( CIMA) که در سنگاپور قرار دارند به مطالعه ی اولیه به صورت مناسبی پاسخ دادند تا تکرار وظایف ارتباطی انجام شده توسط ELA ها، اهمیت مهارت های ارتباطی شناسایی شده و ویژگی های آن ها، و مهارت های ارتباطی ELA و عملکرد آن ها نرخ بندی شود. یافته ها در مورد نرخ بندی های اهمیت و خلا هایی که در مورد عملکرد اهمیت وجود دارد میتواند دیدگاه های بسیار کاربردی را برای تدریس کننده های ارتباطات تجاری و حسابداری و کسانی که در سنگاپور در زمینه ی حسابداری کار میکنند فراهم کند و این امکان را به آن ها میدهد تا ارتباطات فعلی را بهتر درک کرده و کمبود های حرفه ی حسابرسی را بهتر بشناسند. فرصت های تحقیقاتی آتی، شامل نیاز به تعمیم این مطالعه در نواحی دیگر جغرافیایی با استفاده از سایز های بزرگتر نمونه نیز میتواند مورد بررسی قرار گیرد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید