ترجمه مقاله اندازه گیری رویت پذیری و استراتژی کنترل ماشین های القائی با محرکه بدون حسگر برای کاربرد های کشش – سال 2017


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

اندازه گیری رویت پذیری و استراتژی کنترل ماشین های القائی با محرکه بدون حسگر برای کاربرد های کشش

عنوان انگلیسی مقاله:

Observability measurement and control strategy for induction machine sensorless drive in traction applications

کلمات کلیدی مقاله:

کشش الکتریکی راه آهن، محرکه بدون حسگر ماشین القائي، تحلیل رویت پذیری، کنترل خودرو الکتریکی، کاربرد الکترونیک قدرت

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 مهندسی کنترل، مهندسی الکترونیک، ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
۲. مقدمات
۲.۱. در سیستم های غیر خطی، شناسایی رویت پذیری در رویکرد مرسوم استفاده از شکست های گرامیان بود.
۲.۲.اندازه گیری رویت پذیری: شاخص رویت پذیری
۳. اندازه گیری پیوسته رویت پذیری برای ماشین های القائی
۳.۱. طرح های ماشیت القائی
۳.۲. تحلیل رویت پذیری ماشین های القائی
۳.۳.شاخص رویت پذیری برای ماشین های القائی
۴.بررسی شاخص رویت پذیری برای کنترل بدون حسگر کلاسیک
۵. کنترل اجتناب از شاخص رویت پذیری ضعیف
۵.۱. استراتژی کنترل اجتنابی
۵.۲. کنترل بر اساس شاخص رویت پذیری
۵.۳. ازمایش حلقه باز HIL
۵.۴. ازمایش حلقه بسته HIL
۶. نتیجه گیری
منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Electrical traction using induction machine sensorless control requires high observer performance for all speed ranges, even for low speed or regenerative braking conditions which appear frequently during long time. It is well known that the speed of induction motors is unobservable at very low stator frequencies. This paper uses an observability index to continuously analyze speed observability for sensorless control of induction machines. The correlation between observability-index and observer performance is illustrated in a Hardware in the Loop (HIL) experimental test-bench combining the well-known vector control with an extended Kalman filter. Thanks to the observability-index information, an optimal strategy is proposed to design controllers to guide the system away from undesirable behavior and avoid the weak observability-index region by taking into account all working constraints. A simplified case is presented to improve the speed observer performance, which was tested in the same conditions with the same HIL test-bench to experimentally validate the proposed sensorless control for traction applications.

چکیده

کنترل کشش الکتریکی با استفاده از ماشین های القائی بدون حسگر به عملکرد بالای رویتگر نیازمند است. رویتگر باید در کل بازه سرعت، حتی در سرعت پایین یا در شرایط های ترمز احیایی، عملکرد بالایی داشته باشد. شرایط ترمز احیایی در بلند مدت مکررا اتفاق می افتد. مشخص است زمانی که فرکانس استاتور کم باشد، سرعت موتور های القائی  قابل رویت نخواهد بود. این مقاله از شاخص رویت پذیری برای تحلیل پیوسته رویت پذیری سرعت استفاده می کند. این تحلیل به منظور کنترل بدون حسگر ماشین های القائي به کار می رود. همبستگی بین شاخص رویت پذیری  و عملکرد رویت گر با استفاده از روش آزمایش HIL در میز آزمایشگاهی انجام شده است. در این آزمایش از ترکیب روش کنترل برداری و تعمیم یافته فیلتر کالمن استفاده شده است. (روش HIL مخفف Hardware In Loop یک شبیه سازی است که برای توسعه و تست سیستم های توکار پیچیده استفاده می شود.) بر اساس شاخص رویت پذیری ، یک استراتژی بهینه برای طراحی کنترل کننده استفاده شده است. این کنترل کننده با در نظر گرفتن تمامی قید ها به منظور جلوگیری از رفتار نامطلوب در سیستم و اجتناب از شاخص رویت پذیری ضعیف پیشنهاد شده است. یک مورد ساده شده به منظور افزایش عملکرد رویتگر سرعت ارائه شده است. این مورد در همان شرایط و با همان تکنیک HIL میز آزمایشگاهی تست شده است تا به صورت تجربی  نیز کنترل بدون حسگر پیشنهادی برای کاربرد های کششی را تصدیق کند


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله