اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

اقلام تعهدی درصدی و ناهنجاری اقلام تعهدی: شواهدی از کره


عنوان انگلیسی مقاله:

Percent accruals and the accrual anomaly: Korean evidence


کلمات کلیدی مقاله:

ناهنجاری اقلام تعهدی، فرضیـــه تثبیت سوددهی، بازار سهام کره


منتشر شده در مجله:

مجله مالی حوضه اقیانوس آرام – Pacific-Basin Finance Journal


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد مالی و حسابداری مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده
1. مقدمه
2. مقالات پیشین
2.1. مطالعات مربوط به ناهنجاری اقلام تعهدی
3. اقلام تعهدی سنتی در مقابل اقلام تعهدی درصدی
4. نمونه و متغیرها
5. نتایج تجربی
5.1. آماره های توصیفی
5.2. پورتفوی مصون سازی مبتنی بر اقلام تعهدی درصدی در مقابل پورتفوی ‏مصون سازی مبتنی بر اقلام تعهدی سنتی
5.2.1. ثبات سری زمانی استراتژی تجاری مبتنی بر اقلام تعهدی سنتی در مقابل اقلام تعهدی درصدی
5.2.2. شرکت های زیان ده در مقابل سودده
5.2.3. خطر آربیتراژ
5.4. تست های اضافی
5.4.1. تعدیل کننده دیگر پروکسی اندازه برای اقلام تعهدی
5.4.2. استحکام اقلام تعهدی درصدی با انتخاب های طرح پژوهشی
5.4.3. بررسی مجدد مطالعات قبلی
6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Prior studies provide mixed evidence about whether the accrual anomaly exists in the Korean stock market. We seek to reconcile the mixed evidence by applying a different measure of accruals—accruals scaled by earnings (percent accruals)—in comparison to accruals scaled by total assets (traditional accruals). Based on 9399 firm–year observations for the 1994–2010 period, we find evidence of the accrual anomaly in the Korean stock market when using percent accruals but not when using traditional accruals. Of particular note is that when firms are sorted by traditional accruals, the lowest accrual decile includes firms with low cash flows, which leads to low returns that eliminate the abnormal returns of the accruals-based trading strategy. This also occurs when we use other firm-size proxies to deflate accruals. In contrast, when using percent accruals we find consistent evidence that the accrual anomaly exists regardless of research design specifications or sample selection criteria. Our findings suggest that percent accruals are a useful alternative to traditional accruals, especially in markets where the lowest traditional accrual decile exhibits very low returns.

چکیده

مطالعات قبلی شواهد آمیخته ای در مورد اینکه آیا ناهنجاری اقلام تعهدی در بازار سهام کره وجود دارد یا نه، ارائه نمودند. ما در پی تطابق دادن شواهد آمیخته با استفاده از معیار اندازه گیری متفاوتی برای اقلام تعهدی – اقلام تعهدی مقیاس گذاری شده بر اساس سوددهی (اقلام تعهدی درصدی) – در مقایسه با اقلام تعهدی مقیاس گذاری شده بر اساس دارایی های کل (اقلام تعهدی سنتی) هستیم.
بر اساس مشاهـــدات 9399 شرکت – سال در طی دوره 1994 لغایت 2010 میلادی، ما شواهدی از ناهنجاری اقلام تعهدی در بازار سهام کره در هنگام استفاده از اقلام تعهدی درصدی یافتیم اما در هنگام استفاده از اقلام تعهدی سنتی این مورد مشاهده نگردید. نکته ویژه آن است که وقتی شرکت ها بر اساس اقلام تعهدی سنتی طبقـــه بندی شده اند، پایین ترین دهک اقلام تعهدی در بر گیرنده شرکت های با جریان های نقدی کم می باشند که منجر به بازدهی کمی و زدودن بازده غیر طبیعی از استراتژی تجارت مبتنی بر اقلام تعهدی می گردد. هم چنین این امر نیز زمانی رخ می دهد که ما با استفاده از پروکسی های دیگر اندازه شرکت از تورم اقلام تعهدی جلوگیری نماییم. در مقابل، در هنگام استفاده از اقلام تعهدی درصدی ما شواهد سازگاری یافتیم مبنی بر اینکه ناهنجاری اقلام تعهدی صرف نظر از مشخصات طرح تحقیقاتی و یا معیارهای انتخاب نمونه وجود دارد. یافته های ما نشان می دهند که اقلام تعهدی درصدی جایگزین مفیدی برای اقلام تعهدی سنتی، به خصوص در بازارهایی محسوب می شوند که در آن بازده پایین ترین دهک اقلام تعهدی سنتی بسیار اندک می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید