ترجمه مقاله تاثیر مثبت آموزش قبل از ماه مبارک رمضان بر کنترل قند خون و کاهش خطر هیپوگلیسمی در سالمندان دیابتی نوع 2 در دوران همه گیری کووید 19 – سال 2022


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

تاثیر مثبت آموزش قبل از ماه مبارک رمضان بر کنترل قند خون و کاهش خطر هیپوگلیسمی در سالمندان دیابتی نوع 2 در دوران همه گیری کووید 19

عنوان انگلیسی مقاله:

Positive impact of pre-Ramadan education on glycemic control and reducing risk of hypoglycemia in type 2 diabetic elderly patients during COVID 19 pandemic

کلمات کلیدی مقاله:

مسن – دیابت – روزه ماه رمضان – هیپوگلیسمی – مصر

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم تغذیه – غدد و متابولیسم

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

 

1. مقدمه

2. روش ها

3. نتایج

4. مباحثه

5. نتیجه گیری

منابع


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Background: Elderly patients have higher risks for complications during Ramadan fasting. Educating patients is essential for fasting safely. Aim: To evaluate the impact of pre-Ramadan education in reducing risk of hypoglycemia and achieving glycemic control in elderly. Methods: A prospective study carried out in outpatients clinics of Internal Medicine department in Assiut university hospital. It included 316 type 2 diabetic patients who intended to fast. They were grouped into 2 groups; < 65 years and ≥ 65 years patients. The patients received pre-Ramadan individual education sessions. A semistructured questionnaire was used to collect the data to stratify the risk of fasting. The study was carried out in 3 phases. Assessment of hypoglycemia and biochemical parameters after the education was the primary outcome. Results: Fasting blood glucose decreased during and after Ramadan in elderly significantly (p = 0.0001). The patients who achieved fasting blood glucose less than 8 mmol/L increased from 29.3% to 46.6% after Ramadan in elderly patients. HbA1c decreased significantly after Ramadan (p = 0.001). The main cause of breaking fast was hypoglycemia in both groups; 9% vs.7.7% in patients < 65 and ≥ 65 years respectively. The waist circumference showed significant decrease in patient with 65 years old or more (p = 0.05). Total cholesterol and LDL increased with no statistical significance in patients ≥ 65 years (p = 0.512, 0.470). Both groups showed improvement of HDL cholesterol during and after Ramadan (P = 0.0001).

چکیده

پیشینه: در ماه رمضان، بیماران مسن بیشتر در معرض خطر عوارض بیماری قرار دارند. لازم است تا به بیماران نحوه روزه داری ایمن را اموزش داد.
هدف: هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش قبل از ماه رمضان بر کاهش خطر هیپوگلیسمی و دستیابی به کنترل قند خون در سالمندان است.
روش: این مطالعه آینده نگر در کلینیک های سرپایی بخش داخلی بیمارستان دانشگاه اسیوط انجام شد. این تحقیق شامل 316 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 بود که می خواستند روزه بگیرند. آنها به 2 گروه تقسیم شدند: بیماران زیر 65 سال و بیماران 65 سال و بالاتر. این بیماران قبل از ماه رمضان در جلسات آموزشی شرکت کردند. داده ها برای گروه بندی خطر روزه داری با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. این مطالعه در 3 مرحله انجام شد. پیامد اولیه ارزیابی هیپوگلیسمی و پارامترهای بیوشیمیایی پس از آموزش بود.
نتایج: قند خون ناشتا در طول ماه رمضان و بعد از آن در سالمندان بطور معنی‌داری کاهش یافت (0001/0p=). بیماران مسن با قند خون ناشتا کمتر از 8 mmol/L از 29.3 درصد به 46.6 درصد بعد از ماه رمضان افزایش یافتند. HbA1c پس از ماه رمضان به طور معنی داری کاهش یافت (001/0p=). افت قند خون در هر دو گروه علت اصلی شکستن روزه بود (9% در مقابل 7.7% در بیماران کمتر از 65 و 65 سال و بالاتر). دور کمر در بیماران 65 سال و بالاتر بطور معنی داری کاهش یافت (05/0p=). کلسترول کل و لیپوپروتئین کم چگالی (LDL) بدون معنی‌داری آماری در بیماران بالای 65 سال افزایش یافت (470/0، 512/0 p=). در هر دو گروه، کلسترول HDL در طول و بعد از ماه رمضان بهبود یافت (0001/0 p=).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله