مقاله ترجمه شده درباره تخصیص ‌واحد سود محور و توزیع اقتصادی تولید‌ کنندگان مستقل برق – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تخصیص ‌واحد سود محور و توزیع اقتصادی تولید‌ کنندگان مستقل برق به کمک تکنیک جدید


عنوان انگلیسی مقاله:

Profit based unit commitment and economic dispatch of IPPs with new technique


کلمات کلیدی مقاله:

تخصیص واحد، پخش بار اقتصادی، تخصیص واحد سود محور، بازار برق رقابتی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک، سیستم های قدرت و مکاترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. تخصیص‌واحد سودمحور

3. توزیع اقتصادی

3.1. گام اول

3.2. گام دوم

4. راهبرد پاسخ

5. نتایج شبیه‌سازی

5.1. سیستم تست شماره 1: سیستم سه واحد 12 ساعته

5.2. سیستم تست شماره2: سیستم ده واحد 24 ساعته

6. نتیجه‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Each generation company may have number of generating units of different fuel consumption characteristics, some generating units consume more fuel as compared to other units this directly effects the production cost and profit of the company. Production cost and profit of the company is also affected by unit commitment and economic dispatch. Each and every power generation company wants to maximize/ increase profit, same is the case for independent power producers (IPPs). Profit can be maximized by changing the unit commitment and economic dispatch strategy. Previously it was achieved in such a way that production cost goes to minimum level. But as the competition in power market is going to increase day by day IPPs trend of UC solution is toward achieving maximum profit. Previously achieved solution by LR–PBUC is slow and may face convergence problem. In this paper, we will see the way how a GENCO or IPP can earn more by UC on the base of profit, with minimum computational time and always with some final solution. Hamiltonian method has been used for ED. To demonstrate the effectiveness of the PBUC achieved and Hamiltonian economic dispatch, it will be tested on two test cases. Profit and computational time comparison of proposed technique with already available/techniques for evaluation of performance are also presented.

چکیده

هر شرکت تولیدی ممکن است دارای تعداد زیادی واحد تولید با مشخصات مختلف مصرف سوخت باشد، برخی واحدها در مقایسه با برخی دیگر مصرف سوخت بیشتری دارند و همین موضوع به طور مستقیم هزینه تولید و سود شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هزینه تولید و سود شرکت نیز توسط تخصیص‌واحد و توزیع اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. هر کدام از شرکت‌های تولید برق می‌خواهند سود خود را بیشینه/زیاد کنند، که این موضوع برای تولیدکنندگان مستقل برق (IPPها) نیز برقرار است. با تغییر راهبرد تخصیص‌واحد و توزیع اقتصادی می‌توان سود را بیشینه کرد. قبلا این کار به این شیوه انجام شده است که هزینه تولید به کمترین سطح برسد. اما از آنجا که روز به روز رقابت در بازار برق افزایش می‌یابد، تمایل IPPها به راهکار تخصیص‌واحد به سمت دستیابی به سود بیشینه پیش می‌رود. پاسخ بدست آمده توسط LR-PBUC کند بوده و ممکن است با مشکل همگرایی مواجه شود. در این مقاله، روشی را خواهیم دید که به کمک آن GENCO (شرکت تولیدی) یا IPP می‌تواند توسط تخصیص‌واحد سود بیشتری را بدست آورد، در عین حال که زمان محاسبه کمینه شده و همواره به پاسخ نهایی دست یابد. برای توزیع اقتصادی از روش همیلتن استفاده شده است. به منظور اثبات کارایی تخصیص‌واحد سودمحور و توزیع اقتصادی همیلتن، این موارد روی دو مورد تست مورد آزمون واقع شده‌اند. مقایسه سود و زمان محاسباتی تکنیک ارائه شده، با تکنیک‌های موجود مقایسه شده است تا عملکرد این روش ارزیابی شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید