ترجمه مقاله مدیریت توان راکتیو در رابط انتقال و توزیع با پشتیبانی از مولدهای توزیع شده – سال 2018


 

مشخصات مقاله:

 


 

عنوان فارسی مقاله:

مدیریت توان راکتیو در رابط انتقال و توزیع با پشتیبانی از مولدهای توزیع شده – رویکرد برنامه ریزی شبکه

عنوان انگلیسی مقاله:

Reactive power management at the transmission–distribution interface with the support of distributed generators – a grid planning approach

مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مهندسی برق

مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تولید، انتقال و توزیع، سیستم های قدرت، مهندسی الکترونیک

وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.

 


 

فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مدل شبیه سازی و فرضیات آن

2.1 ناحیه مورد مطالعه

2.2 مدل شبکه

2.3 الزامات در سطح T-D

2.4 مدل ژنراتور ها

2.5 اعتبار سنجی مدل شبیه سازی

2.6 نرمال سازی نتایج

3 ارزیابی های دسترسی به مقررات توان راکتیو توسط DG ها

3.1 روش شناسی

3.2 نتایج

4 ارزیابی نیاز جبران سازی توان راکتیو اضافی

4.1 اصول برنامه ریزی

4.2 نتایج

5 مباحث در رابطه با نتایج

6 جمع بندی و دیدگاه کلی

7 منابع

 


 

قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
This study introduces a grid planning approach for reactive power management at the transmission–distribution interface with the support of distributed generators (DGs). The main research question is: can reactive power management with DGs provide controllable reactive power with a very high availability and can this reduce or avoid the demand for additional reactive power compensators in a distribution grid section (e.g. mechanically switched compensators)? Therefore, an availability analysis of reactive power support is performed for different generation types at the distribution level, like hydro, thermal, wind and photovoltaic power plants. For the investigated case study of a real German distribution grid, reactive power management with the support of DGs could relevantly reduce the demand for additional reactive power compensation devices. However, the effectivity of DGs for reactive power support strongly depends on the applied grid planning rules and requirements at the transmission–distribution interface.

چکیده این مطالعه، یک رویکرد برنامه ریزی شبکه را برای مدیریت توان راکتیو در سطح مشترک بین انتقال- توزیع با پشتیبانی از ژنراتور های توزیع شده (DG ها) ارائه می کند. سوال اصلی تحقیقاتی در این مقاله این است: آیا مدیریت توان راکتیو با DG ها میتواند توان راکتیو قابل کنترل را با دسترسی بسیار بالا ایجاد کند و آیا این کار میتواند باعث کاهش و یا اجتناب از نیاز برای جبران ساز های اضافی توان راکتیو در بخش شبکه توزیع شود( مثلا جبران ساز های سوییچ مکانیکی)؟ ازین رو، ما در این مطالعه یک تحلیل دسترسی پذیری پشتیبانی توان راکتیو را برای انواع مختلف از تولید دز سطح توزیع انجام می دهیم مانند توزیع برق آبی، گرمایی، بادی و نیروگاه های فوتو ولتائیک. برای مورد پژوهی های انجام شده بر روی شبکه توزیع واقعی در آلمان، مدیریت توان راکتیو با پشتیبانی از DG ها می تواند به صورت محسوس باعث کاهش نیاز برای دستگاه های جبران ساز توان راکتیو شود. اما، کارایی DG ها برای پشتیبانی از توان راکتیو تا حد زیادی مبتنی بر قوانین برنامه ریزی شبکه و الزامات مرتبط با سطح مشترک بین انتقال- توزیع می باشد.

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

 


 

دیدگاهتان را بنویسید