مقاله ترجمه شده درباره پیشرفت های اخیر در زمینه بیوسنسورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوتیوب های کربنی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیشرفت های اخیر در زمینه بیوسنسورهای الکتروشیمیایی مبتنی بر نانوتیوب های کربنی


عنوان انگلیسی مقاله:

Recent advances in carbon nanotube based electrochemical biosensors


کلمات کلیدی مقاله:

نانوتیوب های کربنی، عاملدار نمودن CNT ها، آنزیم ها، DNA، بیوسنسورها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی پزشکی، زیست شناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

نانوفناوری پزشکی، بیوشیمی و علوم سلولی و مولکولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. سنسورها و بیوسنسورها

2.1. CNT ها به عنوان مواد مطلوب برای بیوسنسورها

2.2. عاملدار نمودن نانوتیوب های کربنی (CNT ها)

2.2.1. عاملدار نمودن CNT ها به روش کووالانسی

2.2.2. عاملدار نمودن غیر کووالانسی نانوتیوب های کربنی

2.3. تثبیت آنزیم ها برای بیوسنسورها

2.3.1. روش های تثبیت آنزیم

2.3.1.1. جذب سطحی

2.3.1.2. به دام انداختن

2.3.1.3. الکترو پلیمریزاسیون (پلیمری سازی تحت جریان الکتریکی)

2.3.1.4. پیوند کووالانسی

2.3.1.5. اتصال عرضی

3. بیوسنسورهای مبتنی بر CNT

3.1. بیوسنسورهای مبتنی بر اکسیداز

3.1.1. گلوکز اکسیداز

3.1.1.1. کنترل گلوکز

3.1.2. بیوسنسورهای مبتنی بر کلسترول اکسیداز

3.1.3. بیوسنسورهای CNT-اکسیداز دیگر

3.2. بیوسنسورهای مبتنی بر دی هیدروژنازها

3.3. بیوسنسورهای آنزیمی دیگر

3.4. بیوسنسورهای مبتنی بر آپتامر DNA

3.5. بیوسنسورهای CNT پوشیده شده با آنتی بادی برای آشکارسازی بیومارکرها

4. کاربردهای زیست پزشکی دیگر نانوتیوب های کربنی

4.1. نظارت بر ترکیبات متابولیک

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Carbon nanotubes originally described in 1991 by Sumio Iijima [1], have been found to be associated with many useful and unique properties [2]. CNTs are divided into two types namely, single-walled carbon nanotubes (SWCNT) and multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) as seen in Fig. 1. Rolling a graphene sheet into a cylinder results in SWCNT, on the other hand arrangement of concentric graphene cylinders with an interlayer space of 0.34 nm leads to formation of MWCNT. The properties of CNTs are a consequence of their structure. SWCNTs may be zig-zag, arm chair or chiral in their structure (Fig. 2) [3]. SWCNTs can be either metallic or semiconducting, a property determined by the atomic arrangement (chirality) and nanotube diameter [4]. The roll-up vectors (n, m) of the cylinder describe the electrical properties of SWCNTs [5,6]. Metallic SWCNTs have roll-up vectors like n-m = 3q, while semiconducting SWCNTs have n-m =/ 3q (here q is any integer/zero). If m = 0, the nanotubes are called zigzag. If n = m, the nanotubes are called armchair and the rest are called chiral.

1. مقدمه
نانوتیوب های کربنی در ابتدا توسط سومیو آیجوما در سال 1991 توصیف شد و در آن زمان دریافتند که خواص مفید و منحصر به فرد زیادی دارند. CNT ها به دو نوع نانوتیوب های تک جداره (SWCNT) و نانوتیوب های چند جداره (MWCNT) تقسیم می شوند که در شکل 1 نشان داده شده است. با پیچیدن یک ورقه گرافین در یک استوانه می توان به SWCNT دست یافت، در حالی که استوانه های متمرکز گرافین که فاصله لایه های آن ها برابر با 0.34 نانومتر باشد MWCNT را ایجاد می کند. خواص CNT ها از ساختار آن ها ناشی می شود (شکل 2). SWCNT ها می توانند دارای ساختاری به صورت زیگزاگ، آرمچر یا کایرال باشند. SWCNT ها می توانند به صورت فلز یا نیمه هادی عمل کنند که خواص آن با آرایش اتمی (خصلت کایرالی) و قطر نانوتیوب تعیین می شود. محورهای رول آپ (n,m) استوانه، خواص الکتریکی SWCNT ها را توصیف می کنند. SWCNT های فلزی دارای بردارهای رول آپی به صورت n-m=3q می باشند، در حالی که SWCNT های نیمه هادی دارای رول آپی به صورت n-m≠3q می باشند (در اینجا q هر گونه عدد صحیحی می تواند باشد). در صورتی که m=0 باشد، نانوتیوب ها را زیگزاگ می نامیم. در صورتی که n=m باشد، نانوتیوب ها را آرمچر و مابقی آن ها را کایرال می نامیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید