مقاله ترجمه شده درباره آزمایش های تجزیه زیستی بر اساس هوموسی شدن و فعالیت میکروبی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش موکوس کرم های خاکی در سیستم ورمی کومپوست: آزمایش های تجزیه زیستی بر اساس هوموسی شدن و فعالیت میکروبی


عنوان انگلیسی مقاله:

Role of earthworms’ mucus in vermicomposting system: Biodegradation tests based on humification and microbial activity


کلمات کلیدی مقاله:

کود گاوی، تجزيه، لجن بی‌ آب ، ضايعات ميوه و سبزی، ورمی كمپوست


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم خاک، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، شیمی خاک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده تصویری

چکیده

1. مقدمه

2. روش‌ها

2.1 راه اندازی آزمایشی

2.2. روش‌های تحلیلی

3. نتایج و بحث

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Vermicomposting is a natural process of biochemical decomposition of organic wastes through the metabolic processing of both earthworms and microorganisms, allowing the bioconversion of organic wastes into bio-fertilizer for soil improvement. As a green and environment friendly technology, several organic wastes have been shown to be vermicomposted by earthworms (Lim et al., 2016). Earthworms, as a key driver, directly regulate the activity, abundance, community composition, as well as the habitat of the microbial community through their activities such as digestion, burrowing, mucus excretion, and casting, thus accelerating decomposition process (Brown et al., 2000; Domínguez et al., 2010). In addition, their metabolic activities and behavior also indirectly affect the features of microbial pools by converting the raw substrate into forms that can be readily assimilated, building a new hotspot for the microbiota (Domínguez et al., 2010; Kuzyakov and Blagodatskaya, 2015). Consequently, separately studying each earthworms’ behavior in the drilosphere would allow illuminating and distinguishing the interactions and interrelations between earthworms and their microbiota.

1. مقدمه
ورمی کومپوستینگ، یک فرآیند تجزیه بیوشیمیایی طبیعی پسماندهای آلی است که از طریق پردازش متابولیکی کرم‌های خاکی و میکروارگانیسم‌ها انجام می‌شود و امکان تبدیل زیستی پسماندهای آلی به زیست‌کودها برای بهبود خاک را فراهم می‌کند. چندین پسماند آلی با کرم‌های خاکی، وارد فرآیند ورمی کومپوست شده‌اند (Lim et al., 2016). کرم‌های خاکی به عنوان محرک‌های اصلی، این فعالیت، فراوانی، ترکیب اجتماع و زیستگاه اجتماع میکروبی آن را از طریق فعالیت‌هایی مانند هضم و د موکوس تنظیم می‌کند و به همین خاطر به فرآیند تجزیه سرعت می‎بخشند (Brown et al., 2000; Domínguez et al., 2010). به علاوه، فعالیت‌ها و رفتار متابولیکی آنها با تبدیل سوبسترای خام به فرم‌هایی که می‌تواند به سادگی جذب شود و ایجاد یک نقطه کانونی جدید برای میکروبیوتا، به طور غیرمستقیم بر ویژگی‌های استخرهای میکروبی تأثیر می‌گذارد (Domínguez et al., 2010; Kuzyakovand Blagodatskaya, 2015).. در نتبجه، مطالعه جداگانه روی هر یک از رفتارهای کرم‌های خاکی در دریلوسفر، امکان روشن شدن و تشخیص واکنش‌های بین کرم‌های خاکی و میکروبیوتا را فراهم می‌کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید