مقاله ترجمه شده درباره رفتار لرزه ای اتصالات مرکب در تیر مشبک ستون های فولادی بتنی تقویت شده با فولاد – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رفتار لرزه ای اتصالات مرکب در تیر مشبک ستون های فولادی بتنی تقویت شده با فولاد


عنوان انگلیسی مقاله:

Seismic behavior of steel reinforced concrete column–steel truss beam hybrid joints


کلمات کلیدی مقاله:

اتصال مرکب، ستون بتنی مسلح شده با فولاد، تیر مشبک فولادی ، رفتار لرزه ای، مطالعه آزمایشگاهی، مود شکست، سختی برشی، هسته اتصال


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. برنامه آزمایشگاهی

2.1. طراحی نمونه

2.2. ساخت و خواص مواد

2.3. روال راه اندازی تست و بارگذاری

2.4. ابزارهای اندازه گیری

3. نتایج آزمایشگاهی

3.1. رفتار کلی

3.1.1. سری های SRCTJ1

3.1.2. سری های SRCTJ2

3.2. منحنی بار-جابجایی

3.3. رفتار برشی هسته اتصال

3.4. کاهش مقاومت و سختی

3.5. شکل پذیری

3.6. ظرفیت استهلاک انرژی

3.7. تحلیل تغییر شکل

3.8. رفتار لرزه ای در انتهای تیر تقویت شده با فولاد

4. مقاومت برشی هسته اتصال

4.2.1. بازوی فشاری بتنی داخلی

4.2.3. قاب جان فولادی

4.3. درست سنجی و بحث و بررسی

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The New China Science & Technology Museum is one of the most important auxiliary projects for the 2008 Olympic Game in Beijing. In order to satisfy the high-standard requirements of exhibition function and seismic fortification, a hybrid structural system composed of a large-span spatial steel truss structure and a steel reinforced concrete frame-shear wall structure as shown in Fig. 1 is adopted. Since the two types of structures have entirely different mechanical properties, the seismic behavior of the hybrid joint connecting these two different structures as illustrated in Fig. 1a dominates the seismic performance of the whole structural system and becomes one of the most critical problems for design.

1. مقدمه
موزه جدید علم و فناوری چین یکی از مهم ترین پروژه های فرعی برای بازی های المپیک 2008 در شهر پکن می باشد. برای رفع نیازهای نمایشگاهی و مستحکم سازی لرزه ای، سیستم سازه ای مرکبی ارائه شد که از سازه تیر فولادی بلند و سازه دیوار برشی با قاب بتنی مسلح شده با فولاد تشکیل شده است و در شکل 1 نشان داده شده است. از آن جایی که این دو نوع سازه خواص مکانیکی کاملاً متفاوتی دارند، رفتار لرزه ای اتصال مرکبی که این دو سازه مختلف را به یکدیگر متصل می کند (در شکل 1 نشان داده شده است) حاکم بر عملکرد لرزه ای کل سیستم سازه ای است و یکی از مهم ترین مسائل طراحی محسوب می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید