مقاله ترجمه شده درباره انتخاب یک فن مناسب برای یک معدن زغال سنگ زیرزمینی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انتخاب یک فن مناسب برای یک معدن زغال سنگ زیرزمینی با استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی


عنوان انگلیسی مقاله:

Selection of an appropriate fan for an underground coal mine using the Analytic Hierarchy Process


کلمات کلیدی مقاله:

انتخاب فن، تهویه معدن، فرایند سلسله‌مراتبی تحلیلی (AHP)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی معدن


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تونل و فضاهای زیر زمینی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فرایند سلسله‌مراتبی تحلیلی

سیستم تهویه معدن زغال سنگ زیرزمینی

به کارگیری فرایند سلسله‌مراتبی تحلیلی

ایجاد مدل AHP

شناسایی جایگزین ها

مقایسه های دو به دو

تحلیل حساسیت

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Ventilation is a vital process in underground mining operations. Fans are typically used in these ventilation systems to supply airflow to mines. Sufficient ventilation systems provide adequate fresh air to underground mines to ensure a safe working environment. Thus, the selection of an appropriate fan is an important part of mine ventilation. Several parameters affect fan selection, so the fan selection process is complex and must be compliant with a set of options and criteria. In this study, the Analytic Hierarchy Process (AHP) method is used for this task, along with the Multi Criteria Decision Making (MCDM) method, to select a main fan for an underground coal mine in Turkey.

چکیده

تهویه یک فرایند حیاتی در عملیات معدن‌کاری زیرزمینی است. فن ها به طور معمول در این سیستم های تهویه برای تأمین جریان هوا به دورون معادن استفاده می شوند. سیستم های تهویه مناسب هوای تازه کافی را برای معادن زیرزمینی فراهم می کنند تا یک محیط امن برا یکار کردن را تضمین کنند. بنابراین، انتخاب یک فن مناسب یک قسمت مهم از تهویه معدن است. پارامترهای مختلفی روی انتخاب فن اثرگذار هستند. به طوری که فرایند انتخاب فن را پیچیده می کنند و باید با استفاده از یک مجموعه از عملیات و معیارها به انجام برسد. در این پژوهش، روش فرایند سلسله‌مراتبی تحلیلی (AHP) برای این کار استفاده می شود که به همراه آن از روش تصمیم گیری چندمعیاری (MCDM) برای انتخاب یک فن اصلی برای یک معدن زغال سنگ زیرزمینی در ترکیه بهره می بریم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید