مقاله ترجمه شده درباره شبیه سازی OLED های دارای لایه حمل الکترون قطبی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

شبیه سازی OLED های دارای لایه حمل الکترون قطبی


عنوان انگلیسی مقاله:

Simulation of OLEDs with a polar electron transport layer


کلمات کلیدی مقاله:

OLED، ETL قطبی، شیبه سازی، طیف سنجی امپدانس، انحراف-انتشار، ظرفیت-ولتاژ


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستمهای الکترونیک دیجیتال و مهندسی الکترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مدل سازی مواد قطبی با شبیه سازی های انحراف-انتشار

3. مقایسه شبیه سازی ها و آزمایش ها

3.1. مشخصه های ظرفیت-ولتاژ

3.2. اندازه گیری های ظرفیت-فرکانس

4. تأثیر پلاریته ETL بر منحنی IV OLED

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

OLED technology is gaining ground as next generation device for display and lighting applications. For mobile devices in display and lighting, the power efficiency is one of the most important parameters. Several paths are followed in order to increase the effi- ciency of OLEDs: both optical (like light scattering for lighting applications [1]) and electrical, for example using highly conductive hole transport layers (HTLs) and electron transport layers (ETLs) in order to decrease the operation voltage of the device. ETL materials often show a non-zero permanent molecular dipole moment. This behavior has been found in the two most common ETL materials, Tris(8-hydroxyquinolinato) aluminium (Alq3) [2] and 4,7-diphenyl1,10-phenanthroline (BPhen) [3], and also in many others, as listed in Ref. [4]. When deposited in a thin film stack configuration, the polar ETL molecules do not arrange fully randomly, they have a slightly preferable orientation which effectively leads to a layer with a positive sheet charge density on one side and a negative one on the other side (see Fig. 1). The origin of this non-random orientation is however still not clear. So far, only experimental studies have been performed to investigate the impact of the polarity on the device operation, and only compact models based on equivalent circuits have been proposed to simulate such devices [2,5].

1. مقدمه
تکنولوژی OLED به عنوان نسل بعدی دستگاه های مورد استفاده در نمایشگرها و کاربردهای نوری در حال پیشرفت می باشد. در نمایشگر و روشنایی دستگاه های موبایل، بازده توان یکی از مهمترین پارامترها محسوب می شود. برای افزایش بازده OLED ها از روش های مختلفی استفاده می شود: روش اپتیکال (همانند پراکندگی نور در کاربردهای نوری) و روش الکتریکی دو روش مورد استفاده می باشد که از نمونه های آن می توان به استفاده از لایه های حمل حفره هادی (HTL ها) و لایه های حمل الکترون (ELT ها) اشاره نمود که برای کاهش ولتاژ کار دستگاه مورد استفاده قرار می گیرند. مواد ELT اغلب دارای گشتاور دو قطبی مولکولی دائمی غیر صفر می باشند. این رفتار در دو ماده ETL رایج یعنی تریس (8-هیدروکسی فنولیناتو) آلومینیوم (Alq3) و 4، 7-دیفنیل-1، 10-فنانترولین (BPhen) و مواد بسیار دیگری که در مقالات ذکر شده اند مشاهده شده است. مولکول های ETL قطبی هنگام رسوب در پیکربندی پشته لایه نازک، به طور کاملاً تصادفی قرار نمی گیرند، بلکه آن ها دارای کمی جهت گیری دلخواه می باشند که موجب خواهند شد چگالی بار صفحه ای مثبت در یک سمت و چگالی بار صفحه ای بار منفی در سمت دیگر تشکیل شود (شکل 1 را مشاهده نمایید). اما هنوز هم علت این جهت گیری غیر تصادفی مشخص نیست. تا کنون برای بررسی تأثیر قطبیدگی در عملکرد دستگاه تنها مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است و برای شبیه سازی چنین دستگاه هایی، تنها مدل های فشرده ای معرفی شده اند که مبتنی بر مدارهای معادل می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید