مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی بلوغ آزمون نرم افزار و بهبود فرآیند آزمون – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی بلوغ آزمون نرم افزار و بهبود فرآیند آزمون: مروری بر ادبیات پیشینه چندمتغیره


عنوان انگلیسی مقاله:

Software test maturity assessment and test process improvement: A multivocal literature review


کلمات کلیدی مقاله:

آزمون نرم افزار، مدیریت آزمون، فرآیند آزمون، بلوغ آزمون، ارزیابی فرآیند آزمون، بهبود فرآیند آزمون، ادبیات پیشینه چند متغیره، ادبیات پیشینه سیستماتیک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی نرم افزار و طراحی و تولید نرم افزار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

پیشینه و کارهای مرتبط

مرور مختصر ارزیابی بلوغ آزمون نرم افزار و بهبود فرآیند آزمون

مروری بر ادبیات پیشینه چندمتغیره

MLR در دیگر زمینه ها

MLR در sE

کارهای مرتبط: مطالعات ثانویه در حوزه ی TMA/TPI

روش تحقیق

مرور

هدف و پرسش های مرور و بررسی

گروه 1- رایج در مطالعات SM

گروه 2- مختص حوزه (TMA/TPI)

گروه 3- توجه به این موضوع از تحقیق در برابر جامعه فعالان

جستجو و انتخاب گزینه ها

انتخاب منبع، کلمات کلیدی تحقیق و رویکرد تحقیق

معیار دربرگیری/حذف و رای گیری

مجموعه نهایی و مخازن آنلاین

توسعه نقشه ای سیستماتیک و برنامه استخراج داده ها

استخراج و تحلیل داده ها

نتایج

گروه 1، پرسش های رایج برای همه ی مطالعات SM

ترسیم منابع توسط قسمت سهم (RQ 1.1)

ترسیم منابع توسط بخش تحقیقاتی (RQ1.2)

گروه 2- RQ مختص حوزه (TMA/TPI)

مدل های بلوغ آزمون پیشنهادی (RQ 2.1)

مدل های بلوغ مبنا مورد استفاده برای توسعه مدل های جدید (RQ 2.2)

محرک ها (RQ 2.3)

چالش ها (RQ 2.4)

مزایا (RQ 2.5)

روش هایی برای TPI (RQ 2.6)

ویژگی های کمپانی ها/پروژه های مطالعه موردی در این مطالعه (RQ 2.8)

RQ هایی در مورد روند و جمعیت شناختی

سطح توجه در ادبیات رسمی و خاکستری (RQ 3.1)

بحث

خلاصه ی یافته ها و مفاهیم تحقیق

گروه 1، رایج در همه ی مطالعات SM

گروه 2، مختص حوزه (TMA/TPI)

گروه 3- روند و جمعیت شناختی

مقایسه یافته های این بررسی با نتایج بررسی های پیشین

تهدیدات بالقوه به روایی

روایی درونی

روایی ساختاری

روایی نتیجه گیری

روایی خارجی

نتیجه گیری و کارهای آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Software testing is an impotent while a costly phase of the software development life-cycle. A 2013 study by the Cambridge University [1] states that the global cost of detecting and fixing software defects has risen to $312 billion annually and it makes up half of the development time of the average project.According to various studies, e.g., [2–4], software testing practices and processes in many companies are far from being mature and are usually conducted in ad-hoc fashions. Such immature practices lead to various negative outcomes, e.g., ineffectiveness of testing practices in detecting all the defects, and cost and schedule overruns of testing activities. Also, testing is often conduct not efficiently, e.g., “The costs of testing of a software project or product are considerable and therefore it is important to identify process improvement propositions for testing” [5].

1. مقدمه
آزمون نرم افزار فاز مهم و در عین حال پرهزینه ای از چرخه عمر توسعه نرم افزار است. یک مطالعه انجام شده در سال 2013 توسط دانشگاه کمبریج (1) اذعان می دارد که هزینه جهانی ردیابی و تعمیر نقص های نرم افزار سالیانه 312 میلیارد دلار افزایش می یابد و نیمی از زمان توسعه میانگین پروژه را تامین می کند.
بر طبق مطالعات متعدد، برای مثال (2-4)، شیوه ها و فرآیندهای آزمون نرم افزار در بسیاری از کمپانی ها به بلوغ نرسیده است و معمولا در روش و مدلی فاقد عمومیت اجرا می شود. چنین شیوه های نابالغی منجر به پیامدهای منفی متعدد می شود برای مثال ناکارآمدی شیوه های آزمون در ردیابی همه ی نقص ها و افزایش هزینه و برنامه ی فعالیت های آزمون. همچنین، آزمون اغلب به صورت کارآمد اجرا نمی شود، برای مثال “هزینه ی آزمون پروژه نرم افزار یا محصول قابل توجه است و بنابراین شناسایی پیشنهادات بهبود فرآیند برای آزمون حائز اهیمت است” (5).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید