مقاله ترجمه شده درباره برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

برش نوسانی پویا و ثابت خواص رئولوژیکی ترکیب پنیر فراوری شده کچاپ: تاثیر دما و غلظت


عنوان انگلیسی مقاله:

Steady and dynamic oscillatory shear rheological properties of ketchup–processed cheese mixtures: Effect of temperature and concentration


کلمات کلیدی مقاله:

سس گوجه، پنیر فراوری شده، رئولوژی پویا، درجه حرارت، تمرکز


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع غذایی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

فناوری مواد غذایی و علوم مواد غذایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مواد و روش

2.1. تولید ترکیبات پنیر فرآوری شده سس گوجه فرنگی

2.2. تحلیل شیمیایی

2.3. تحلیل توصیفی حسی

2.4. اندازه گیری های رئولوژیکی

2.4.1. خواص برش ثابت

2.4.2. تحلیل مکانیکی پویا

3. نتایج و بحث

3.1. PH، مقادیر ترکیبی ترکیبات و رنگ

3.2. نتایج تحلیل حسی

3.3 ویژگی های برش ثابت

3.3.1 اثر دما بر ویسکوزیته ظاهری

3.3.2. اثر غلظت PC بر ویسکوزیته آشکار

3.3.3. اثر غلظت PC بر انرژی فعال سازی

3.3.4 اثر ترکیبی دما و غلظت بر ویسکوزیته ظاهری

3.4. خواص برش پویا

3.4.1. آزمون sweep تنش

3.4.2 آزمون sweep فرکانس (خواص ویسکوالاستیکی پویا)

3.4.3 کاربرد قانون Cox-Merz

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Ketchup, one of the most important tomato products, is produced basically from either cold or hot extracted tomatoes; or directly from concentrates, purees and tomato paste (Sahin and Ozdemir, 2004). Although ketchup is known worldwide; information on this product is limited in the literature (Sharoba et al., 2005). Ketchup is time-independent, semi-solid non-Newtonian fluid having a definite yield stress (Sharoba et al., 2005). Based on dynamic shear data, it was also reported that the Cox–Merz rule was not applicable for commercial tomato ketchup samples (Bistany and Kokini, 1983), exhibiting properties similar to weak gels (Rao and Cooley, 1992).

1.مقدمه

سس گوجه فرنگی یکی از مهم ترین محصولات گوجه فرنگی است که اساسا یا از عصاره ی گوجه فرنگی سرد و گرم و یا مستقیما از کنستانتره، پوره و رب گوجه فرنگی تولید می شود (Sahin و Ozdemir، 2004). اگرچه سس گوجه فرنگی در سراسر جهان شناخته شده است، اما اطلاعات در مورد این محصول در ادبیات بسیار محدود است (Sharoba et al, 2005). سس گوجه فرنگی یک مایع مستقل از زمان، نیمه جامد غیرنیوتنی است که تنش تسلیم معینی دارد (Sharoba et al, 2005). بر مبنای داده های برش پویا، گزارش شد که قانون Cox-Merz برای نمونه های سس گوجه فرنگی تجاری قابل اجرا نبوده است (Bistany و Kokini، 1983) که خواصی مشابه ژل ضعیف را از خود نشان داد (Rao و Cooley، 1992).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید