مدیریت پایدار منابع آب شهری با در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی چرخه زندگی استفاده از آب در شرایط غیر قطعی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت پایدار منابع آب شهری با در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی چرخه زندگی استفاده از آب در شرایط غیر قطعی


عنوان انگلیسی مقاله:

Sustainable urban water resources management considering life-cycle environmental impacts of water utilization under uncertainty


کلمات کلیدی مقاله:

مدیریت منابع آب، مجموعه های فازی، برنامه ریزی دو مرحله ای، تجزیه و تحلیل چرخه زندگی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

محیط زیست و مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

منابع آب و مدیریت منابع آب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

معرفی

چشم انداز سیستماتیک تصمیم گیری LCA محور در شرایط نامطمئن

روش شناسی

تحلیل چند سطحی چرخه زندگی در شرایط غیر قطعی

تصمیم گیری پس LCA در شرایط نامطمئن

ادغام LCA و بهینه سازی غیر دقیق

روش حل

گام 1 روش حل برای برنامه ریزی بازه ای

گام 2 روش حل برای برنامه ریزی مجموعه های فازی

مورد مطالعاتی : مدیریت منابع آب شهر Dalian

موجودی چرخه زندگی

تحلیل اثرات زیست محیطی

برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای

نتایج و بحث

تحلیل اثرات زیست محیطی در سناریوهای 1 و 2

استراتژی های تخصیص آب

سناریو 1

سناریو 2

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Freshwater is fundamental for maintaining environmental sustainability of human communities. Recently, water demand by municipal, industrial, and agricultural users is continuously increasing across the world due to economic expansion and population explosion. Thus, it is a challenging issue within a water allocation system (WAS) to effectively utilize water resources for satisfying multiple targets without causing too much environmental stress for natural water bodies and the related ecosystems (Ni et al., 2014; Zhang et al., 2014b). Potential conflicts can then arise from increasing demand for limited water resources (Zhang et al., 2014b). Particularly, in many cities across the world, high reliance on freshwater and rapid population growth has resulted in severe water tension in urban water allocation systems (UWAS) (Mankad, 2012). However, many processes and factors need to be comprehensively considered within a UWAS, such as water supply options water source protection measures, infrastructure capital and operational costs as well as interactions within water-energy nexus systems (Loubet et al., 2014; Xu et al., 2012). The systems which consume intensive energy constantly cause many environmental impacts (Behzadian and Kapelan, 2015). These processes and factors are simultaneously fraught with a variety of uncertainties (e.g., uncertain impacts of water withdraw upon the environment, vague judgments of managers upon water price, and the stochastic distribution of precipitation that is closely related to water availability). This leads to multi-level complexities for relevant decision-making and is posing a major challenge to decision makers. Effective methods are thus desired for helping facilitate impact assessment and decision making of water related activities within UWAS (Le Bars and Le Grusse, 2008).

1. معرفی
برای حفظ پایداری زیست محیطی جوامع انسانی ، آب شیرین اساسی است. اخیرا ، به علت توسعه اقتصادی و انفجار جمعیت تقاضای آب توسط کاربران شهرداری ، صنعتی و کشاورزی به طور پیوسته در حال افزایش است. بنابراین ، استفاده موثر از منابع آب برای تامین اهداف شهرداری بدون ایجاد تنش زیست محیطی بیش از حد برای منابع آب طبیعی و اکو سیستم های مربوطه یک مساله چالشی در یک سیستم تخصیص آب(WAS) است (Ni et al., 2014; Zhang et al., 2014b). بنابراین تعارضات احتمالی از تقاضای در حال افزایش برای منابع آب محدود می تواند نشات بگیرد (Zhang et al., 2014b). به خصوص ، در بسیاری از شهرهای جهان اتکا بالا بر آب شیرین و رشد سریع جمعیت منجر به بحران شدید آب در سیستم های تخصیص آب شهری (UWAS) شده است (Mankad, 2012). با این حال ، در یک UWAS فرآیندها و عوامل زیادی مانند گزینه های عرضه آب ، معیارهای حفاظت منبع آب ، هزینه های عملیاتی و سرمایه زیر ساختی و همچنین اندرکنش های سیستم های رابطه آب-انرژی باید مورد بررسی جامع قرار گیرند (Loubet et al., 2014; Xu et al., 2012). سیستم هایی که به طور دائم انرژی شدیدی مصرف می کنند موجب تاثیرات زیست محیطی زیادی می شوند (Behzadian and Kapelan, 2015). این فرآیندها و عوامل همزمان مملو از عدم اطمینان های مختلفی هستند ( مانند تاثیرات نامطمئن برداشت آب بر محیط زیست ، قضاوت های مبهم مدیران درباره قیمت آب و توزیع تصادفی بارش که ارتباط نزدیکی با در دسترس بودن آب دارد). بنابراین روش های موثر برای کمک به تسهیل کردن ارزیابی تاثیر و تصمیم گیری فعالیت های مربوط به آب در UWAS مطلوب هستند (Le Bars and Le Grusse, 2008).

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله


 

دیدگاهتان را بنویسید