مقاله ترجمه شده درباره تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر تبلیغ رویداد بر نگرش ها و مقاصد بازدید


عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of event advertising on attitudes and visit intentions


کلمات کلیدی مقاله:

نگرش نسبت به شهر، تبلیغات رویداد، جشنواره فیلم، همگرایی تصویر، قصد بازدید از شهر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

گردشگری و توریسم


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برنامه ریزی توریسم و مدیریت گردشگری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. پیشینه تحقیق

2.1. نگرش نسبت به شهر

2.2. قصد (هدف) بازدید

2.3. تناسب تصویر

3. روش ها

3.1. روش و طرح تحقیق

3.2. تبلیغ رویداد

3.3. انتخاب شهر معروف در مقابل شهر ناشناخته

3.4. ابزار تحقیق و اندازه گیری

3.5. آنالیز داده ها

3.6.نتایج

4. نتیجه گیری و بحث

4.1. محدودیتها و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Special events are one of the fastest growing sectors of tourism (Getz, 2008). Special events attract visitors to event-hosting cities and further induce more people to visit even after the event has passed (Backman, Backman, Uysal, & Mohr Sunshine, 1995; Getz, 1998, 2008). These events create a positive and distinctive image of the hosting city where a special event is held (Beeton, 2001). At the same time various media deliver specific images of the city and event to potential visitors, enabling them to make a rational choice or gain an emotional feel for new destinations to plan for an actual visit in the future (Butler, 1990; Connell, 2012; Iwashita, 2008; Lynch & Veal, 1996; O’Connor & Gilbert, 2008; Zhang, Xiaoxiao, Cai, & Lu, 2014). Chalip, Green, and Hill (2003) mentioned that exposure to media covering special events changes visitors’ perceptions of the hosting city in a positive way, which may increase tourist traffic for many years following the event (Dwyer, Mellor, Mistilis, & Mules, 2000; Ritchie & Smith, 1991). McDaniel (1999) also found that visitors’ attitudes toward the city are more positive when various programs in the event are paired with the image of the hosting city. In this regard, the effective use of advertising for events is an undeniably key factor in fostering visitors’ participation in the events (Getz, 2008; Witt, 1988). Moreover, media coverage of an event is considered to boost the image of the hosting city (Dwyer et al., 2000; Ritchie, Sanders, & Mules, 2006; Ritchie & Smith, 1991).

1.مقدمه
رویدادهای خاص یکی از سریعترین بخشهای رشد صنعت گردشگری است(Getz,2008). رویدادهای خاص بازدیدکنندگان را به شهرهای میزبان رویداد جذب می کند علاوه بر این بیشتر افراد را ترغیب می کند تا حتی رویداد را پس از اینکه به پایان رسید بازدید کنند (Backman,Backman,Uysal,&Mohr Sunshine,1995; Gets,1998,2008) . این رویدادها تصویر مجزا و مثبتی از شهر میزبان که رویداد خاصی در آن برگزار می شود ایجاد می کند(Beeton,2001).بطور همزمان رسانه های مختلف تصاویر خاصی از شهر و رویداد برای بازدیدکنندگان می فرستد و آنها را قادر می سازد تا انتخاب منطقی داشته باشند و احساس هیجانی برای مقاصد جدید آنها جهت بازدید واقعی در آینده به آنها دست بدهد(Butler,1990;Connell,2012;Iwashita,2008;Lynch&Veal,1996;O Connor& Gilbert,2008;Zhang,Xiaoxiao,Cai& Lu,2014)). Chalip,Green, and Hill(2003) اذعان داشتند که در معرض قرار گرفتن رسانه هایی که رویدادهای خاص را پوشش می دهند آگاهی بازدیدکنندگان را نسبت به شهر میزبان به طرز مثبتی تغییر می دهد که به طبع ممکن است بازدید و رفت و امد توریستها را در طی سالها بخاطر رویداد افزایش بدهد(Dwyer,Mellor,Mistilis,&Mules,2000;Ritchie & Smith,1991). McDaniel (1999) نیز به این نتیجه رسید که نگرش بازدیدکنندگان نسبت به شهر زمانی که برنامه های مختلف در رویداد با تصویر شهر میزبان تناسب داشته باشد مثبت ترمی باشد.از این نظر استفاده موثر از تبلیغ برای رویدادها یک عامل کلیدی و غیرقابل انکار در رشد مشارکت بازدیدکننگان در رویدادها می باشد(Getz,2008,Witt,1988).علاوه بر این، پوشش رسانه از یک رویداد برای توسعه و گسترش تصویر شهر میزبان در نظر گرفته می شود(Ritchie Dwyer,et al.,2000 ,;Ritchie , Mules,2006, Smith,1991).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید