مقاله ترجمه شده درباره مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی


عنوان انگلیسی مقاله:

Working capital management, corporate performance, and financial constraints


کلمات کلیدی مقاله:

سرمایه در گردش، عملکرد شرکت، محدودیت های مالی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت کسب و کار، مدیریت عملکرد


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و تامین مالی

1. 2. سرمایه در گردش و عملکرد شرکت

2. 2. سرمایه گذاری در سرمایه در گردش و محدودیت های مالی

3. مدل و داده ها

1. 3. مشخصات مدل و روش

2. 3. داده ها و آمار خلاصه

4. شاهد تجربی

1. 4. تاثیرات مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت

2. 4. محدودیت های مالی و سطح سرمایه در گردش بهینه

5.نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The literature on investment decisions evolved through many theoretical and empirical contributions. A number of studies show a direct relation between investment and firm value (Burton, Lonie, & Power, 1999; Chung, Wright, & Charoenwong, 1998; McConnell & Muscarella, 1985). Additionally, since the seminal work by Modigliani and Miller (1958) showing that investment and financing decisions are independent, extensive literature based on capital-market imperfections has appeared that supports the relation between these two decisions (Fazzari, Hubbard, & Petersen, 1988; Hubbard, 1998). Despite the importance of the interrelations between the individual components of working capital when evaluating their influence on corporate performance (Kim & Chung, 1990; Sartoris & Hill, 1983; Schiff & Lieber, 1974), few studies of empirical evidence for the valuation effects of investment in working capital and, more specifically, the possible influence of financing on this relation exist.

 

1. مقدمه
ادبیات در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری دربرگیرنده بسیاری از مشارکت های نظری و تجربی می باشد. تعدادی از مطالعات نشانگر ارتباط مستقیم بین سرمایه گذاری و ارزش شرکت می باشند (برتون ، لونی ، و پاور ، 1999؛ چونگ ، رایت ، و چارون ونگ ، 1998؛ مک کانل و موسکارلا ، 1985). علاوه بر این، از آنجایی که کار اصلی توسط مودیگلیانی و میلر (1958) نشان می دهد که تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی مستقل هستند، ادبیات گسترده مبتنی بر عیوب بازار سرمایه به نظر می رسد از ارتباط بین این دو تصمیم پشتیبانی می نماید (فازاری ، هابارد ، و پیترسون ، 1988؛ هابارد، 1998).
با وجود اهمیت رابطه متقابل بین اجزای فردی سرمایه در گردش به هنگام ارزیابی تاثیر آن ها بر عملکرد شرکت (کیم و چونگ ،1990؛ سارتوریس و هیل ، 1993؛ شیف و لیبر ، 1974)، مطالعات اندکی با شواهد تجربی برای تاثیرات ارزیابی سرمایه گذاری در سرمایه در گردش و به خصوص، تاثیر ممکن تامین مالی بر این ارتباط وجود دارند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید