مقاله ترجمه شده درباره مطالعه جامع در مورد پیامدهای ناشی از تراکم جمعیتی گیاه – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مطالعه جامع در مورد پیامدهای ناشی از تراکم جمعیتی گیاه، بر دینامیک جذب نیتروژن توسط گیاه ذرت از مرحله رویشی تا زایشی


عنوان انگلیسی مقاله:

A comprehensive study of plant density consequences on nitrogen uptake dynamics of maize plants from vegetative to reproductive stages


کلمات کلیدی مقاله:

راندمان مصرف نیتروژن، میزان کود نیترات، تراکم گیاه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، میزان جذب نیتروژن


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

کشاورزی و زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

علوم گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه و معرفی

2. مواد و روش ها

2.1 روش های مدیریتی، ترکیب بندی آزمایشی، و تیمارها

2.2 فنولوژی گیاهی و اندازه گیری های آب و هوایی

2.3 اندازه گیری های بیومس موجود در سطح مزرعه

2.5 اندازه گیری های سطح برگ

2.6 تجزیه تحلیل های آماری

3.نتایج

3.1 فنولوژی

3.2 دینامیک های مربوط به توسعه ی سطح برگ

3.3 عملکرد دانه ای و مولفه های مربوط به این عملکرد

3.4 پارتیشن بندی و الگوهای تجمعی بیومس گیاهی

3.5 زمان بندی جذب نیتروژن توسط گیاه ، نرخ جذب، مقدار کمی (عددی) آن، و پارتیشن بندی آن

3.6 نسبت مقدار نیتروژن موجود در گیاه به تجمع بیومس و شاخص سطح برگ

3.7 نرخ جذب نیتروژن بعد از مرحله ی تولید ابریشم و عواقب آن (پیامدهای آن)

3.8 ارتباط های بیومس دانه و کلش، با محتوی نیتروژنی گیاه

3.9 شاخص های برداشت در مورد دانه و نیتروژن

3.10 شاخص کارآمدی (استفاده ی بهینه و مناسب) نیتروژن

4.بحث و نتیجه گیری

4.1 عملکرد محصول دانه ای، بیومس و مولفه های پارتیشن بندی

4.2 نرخ جذب نیتروژن: دوره های زمانی، توزیع و ارتباط با شاخص سطح برگ سبز

4.3 غلظت های حیاتی نیتروژن

4.4 ارتباط های بیومس دانه ای، غلظت نیتروژن دانه، و شاخص برداشت با جذب نیتروژن توسط گیاه و شیوه ی تخصیص آن

4.5 بازبینی پارامتر NUE و مولفه ها و اجزای آن

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Materials and methods

2.1. Management practices, experimental arrangement, and treatments

During the 2009 growing season, a research study was conducted in two locations: the Purdue University Agronomy Center for Research and Education (ACRE) (40◦28 07 N, 87◦00 25 W) near West Lafayette, Indiana and the Pinney-Purdue Agricultural Center (PPAC) (41◦26 41 N, 86◦56 41 W) near Wanatah, Indiana. PPAC and ACRE have very similar average annual precipitations of 944 mm and 951 mm, respectively. Both seasonal mean minimum air temperature (Tair) and mean maximum Tair for PPAC are 0.8 ◦C colder than corresponding air temperatures at ACRE site. The soil at the ACRE location was a Chalmers (fine-silty, mixed, mesic Typic Endoaquoll) silty clay loam with approximately 4.0–4.5% organic matter content in the topsoil layer (0–30 cm soil depth) (Table 1).

2. مواد و روش ها
2.1 روش های مدیریتی، ترکیب بندی آزمایشی، و تیمارها
در طول فصل رشدی 2009، یک نوع مطالعه پژوهشی در دو منطقه انجام شد: مرکز تحقیقات کشاورزی آموزشی و پژوهشی دانشگاه Purdue (ACRE)، در نزدیکی غرب Lafayette، و مرکز تحقیقات کشاورزی (PPAC) دانشگاه Pinney-Purdue در نزدیکی Wanatah. PPAC و ACRE هر دو میانگین بارش سالانه ی مشابه در حدود 944 میلی متر و 951 میلی متر به ترتیب دارند. هر دو پارامتر متوسط حداقل دمای فصلی و متوسط حداکثر دمای فصلی برای PPAC حدود0.8 درجه ی سانتیگراد از مقادیر مشابه دمایی برای منطقه ی ACRE سردتر می باشد. جنس خاک منطقه ی ACRE نوعی چالمرز (سیلت ریز، مخلوط) سیلتی رسی لومی با تقریبا 4.0 تا 4.5 درصد مقدار ماده ی آلی موجود در لایه ی سطحی خاک (عمق 0 تا 30 سانتی متری خاک) می باشد. (جدول 1 را مشاهده کنید).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید